Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Wzbogacenie planu kościoła

Poza małymi wyjątkami kościół romański pozostał przy planie ba- zylikalnym, ale doprowadził nawę poprzeczną i prezbiterium do nieznanego dotąd rozwoju. W zasadzie wielkie kościoły są trzynawowe: nawa główna, dwie nawy boczne (równe jej wysokością lub niższe): kilka budowli posiada wyjątkowo pięć naw (kościół w Cluny, kościół S. Sernin w Tuluzie). Niektóre wielkie kościoły, również wyjątkowo, mają tylko jedną nawę (katedra w Orange). Małe kościoły są oczywiście jednonawowe.

W wielkich kościołach nawa poprzeczna jest na ogół wyraźnie zaznaczona. W niektórych, rzadkich zresztą wypadkach występują nawet dwa transepty (S. Benoit-sur-Loire, Cluny). Nawy poprzeczne zamknięte są w zasadzie prostą ścianą.

Wzbogacenie planu kościoła zaznacza się głównie w jego wschodnim krańcu. Absydę poprzedza dłuższe lub krótsze pomieszczenie, stanowiące przedłużenie nawy głównsj poza nawę poprzeczną, a tworzące prezbiterium. Ponadto potrzeby zakonne (niezbędne było zwiększenie ilości ołtarzy, aby wszyscy kapłani klasztorni mogli odprawiać mszę) doprowadziło do pomnożenia ilości absyd. Stosowano tu dwa systemy:

– a) Szereg umieszczonych obok siebie absyd na ścianie wschodniej kościoła, o zmniejszającej się na ogół głębokości po obu stronach głównej absydy: system ten nazywano niekiedy benedyktyńskim, ponieważ za- stosowano go w drugim wielkim kościele benedyktyńskim w Cluny. Zdarzały się kościoły nawet o siedmiu absydach (Ripoll).

– b) Wieniec kaplic przy obejściu, tzw. kaplice promieniste, najczęściej w liczbie nieparzystej, trzy lub pięć (w niektórych kościołach w Ower- nii liczba parzysta). Promieniste kaplice romańskie oddzielone są jedna od drugiej oknem. Niektóre wielkie kościoły posiadają ponadto absydy na ramionach nawy poprzecznej: w kościele S. Sernin w Tuluzie w sumie dziewięć absyd – dwie na każdym ramieniu trans 2p tu i pięć kaplic promienistych. Układ ten będzie najczęściej stosowany w architekturze gotyckiej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.