Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

WSCHÓD ŁACIŃSKI

Działalność wojenna krzyżowców na terenach wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego i ich zajęcie, często długotrwałe, wycisnęły na architekturze tych krajów silne piętno. Pomijając twierdze syryjskie, z których najpiękniejszy jest Krak Krzyżowców, oraz kościoły palestyńskie (Akka, jerozolimskie Cenaculum), także i Cypr był za panowania Lu- signanów (1193-1473) prowincją francuskiego gotyku, kolonią Szampanii. Należy wymienić katedrę w Nikozji (pocz. XIII w.), katedrę w Fama- gusta (pocz. XIV w.), której fasada przypomina katedrę w Reims, a zamknięcie prezbiterium – kościół S. Urbain w Troyes.

W pierwszym okresie rozwoju stylu gotyckiego i aż do końca wieku XIII malarstwo w ścisłym tego słowa znaczeniu jest sztuką podrzędniejszą, rzemieślniczą, wzoruje się na innych gałęziach sztuki i jest im podporządkowane. Główną rolę odgrywa witraż. Zajmuje on miejsce malarstwa ściennego, gdyż pełny mur zanika na rzecz otworów okiennych. Fresk przetrwał jedynie w krajach, w których występują szerokie partie muru, jak np. w Italii.

Malarstwo na szkle wpływa zresztą nawet na inne rodzaje malarstwa. „Idealizm gotycki“ to nic innego, jąk irrealizm, subtelność i niematerial- ność, jakie nadaje formom i kolorom czarodziejska sztuka witrażu. W miniaturach doskonała czytelność konturów, kreślonych pojedynczą kreską, przypominających ołowianą siatkę, nerwowość postaci, schematyczny pejzaż, graficzny modelunek, płaskość tonu, w którym dąży się do stworzenia iluzji czystego światła za pomocą płatków złota – wszystko to zdaje się wywodzić ze sztuki witrażowej.

To malarstwo gotyckie jest w istocie swej prawdziwie francuskie i równocześnie z architekturą promieniuje na całą Europę. Musiało ono jednak walczyć z nurtami tradycyjnymi, przede wszystkim w Niemczech i w Europie środkowej, z wpływami bizantyńskimi w Italii, gdzie powstaje w tym czasie styl oryginalny, styl o wielkiej przyszłości. W XIII w. prócz Francji jedynie Anglia jest całkowicie opanowana przez styl gotycki, inne kraje dołączą się dopiero w XIV w.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.