Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

WARUNKI HISTORYCZNE SZTUKI GOTYCKIEJ CZ. II

Najważniejsze dwie budowle z tego okresu, a jednocześnie względnie najściślej datowane, to kościół opactwa St. Denis i katedra w Sens. Kościół w St. Denis sławny jest ze względu na swą królewską tradycję i wielkie imię Sugera, który podjął jego przebudowę około r. 1132. W r. 1144 odbyła się uroczysta konsekracja nowego kościoła. Sława, jaką ta budowla była otoczona, stanowi potwierdzenie faktu, że istotnie po raz pierwszy we Francji znalazł zastosowanie system krzyżowo-żebrowy w wielkim kościele klasztornym. Niestety, budowla Sugera jest dziś jedynie nazwą i przedmiotem sporów, ponieważ została ona prawie całkowicie zniszczona, częściowo w XIII w. w czasie przebudowy nawy głównej, częściowo w XIX w. w czasie restauracji przeprowadzonej przez Viollet- le-Duka: gmach z XII w. przypomina jedynie część poprzedzająca nawę główną i zamknięcie prezbiterium, tzn. z jednej strony fasada (odrestaurowana) i dwa przęsła narteksu, z drugiej strony krypta, obejście i kaplice absydy, zresztą również całkowicie przebudowane. Wydaje się dziś, że Suger nie zbudował wcale nowej nawy i ograniczył się jedynie do wzmocnienia nawy karolińskiej, która istniała do w. XIII, do czasu wzniesienia nawy obecnej. Absyda reprezentowałaby w ten sposób główne i najbardziej interesujące przedsięwzięcie architektoniczne z inicjatywy Sugera.

Inaczej przedstawia się problem katedry w Sens. Przebudowę jej podjął w tym samym okresie (1140) arcybiskup Henri Le Sanglier. Budynek zachował się prawie nienaruszony. Jest to pierwsza wielka znana nam katedra gotycka. Posiada ona następujące cechy charakterystyczne: w planie – transept lekko występujący na zewnątrz, z absydiolą na każdym ramieniu równolegle do osi budynku, pojedyncze nawy boczne, obejście i najprawdopodobniej brak kaplic promienistych: w konstrukcji – sześciodzielne sklepienie krzyżowo-żebrowe spoczywające na podporach na zmianę silnych i słabych: w elewacji wewnętrznej nawy brak empor, występuje natomiast proste triforium. Ta cecha jest najważniejsza i stanowi nowość. Katedra w Sens nie wywarła jednak żadnego bezpośredniego wpływu, skoro wszystkie budowle francuskie, pochodzące z drugiej połowy XII w., posiadają empory, z wyjątkiem częściowo przebudo wanych opactw, jak kościół S. Germain-des-Pres w Paryżu lub kościół w Vezelay (prezbiterium). Jedna tylko angi3lska katedra w Canterbury wzorowana jest na katedrze w Sens. Do katedry w Sens nawiązują jednak późniejsze typy świątyń, ponieważ w wielkich katedrach XIII w., poczynając od Chartres, zrezygnowano z empor, zachowując jedynie triforium.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.