Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Typologia budowli gotyckich

Olbrzymi wysiłek włożyła francuska historia sztuki w ustalenie wzajemnych filiacji głównych budowli gotyckich celem stworzenia, w miarę możności, grup kościołów. Badanie wpływów jest rzeczą słuszną, ale winno być zawsze na właściwym miejscu: a to miejsce nie jest najważniejsze. W sztukach plastycznych jak i w literaturze to, co ma znaczenie, to jest oryginalność, nie podobieństwo. I w rzeczy samej pościg za rodowodem kościołów doprowadzał często do rezultatów równie zwodniczych, jak topograficzna klasyfikacja kościołów romańskich. Jeśli nawet spotyka się czasem architektów leniwych, złych uczniów, którzy kopiowali inne budowle bez zrozumienia osiągnięć, które były udziałem ich kolegów (np. Vézelay i Avila, Lambert, BM, 1924, s. 253), jeśli nawet pewne budynki, na ogół mniejsze, są powtórzeniem innych, większych z ich sąsiedztwa (S. Germer i Chars, Paryż i Mantes), to najczęściej owe przypuszczalne „prototypy“ budowli są tak liczne i różnorodne, że o niczym specjalnym nie świadczą: trzeba by chyba w tym wypadku przyjąć, że owa budowla, rozćwiartowana pomiędzy tyle wpływów, jest jakimś potpourri, zlepkiem elementów zapożyczonych na prawo i lewo. Np. stało się rzeczą ogólnie przyjętą, od A. Saint-Paul a, LaJ Transition (Rev. Art Chrétien, 1894-1895) mówić o rodzinie kościołów Saint- Denis. Ma ona „linię prostą“ i „linię boczną“. Do pierwszej mają należeć: Noyon, Senlis, kościół S. Germain-des-Prés w Paryżu, S. Leu d’Esserent, S. Martin w Pon– toise, Vézelay, Ébreuil, S. Pour gain, S. Étienne w Caen. Ta linia ma jako wspólny element dodatkowe żebro dodane do czterech żeber w kaplicach promienistych. Tymczasem w ogóle bardzo źle znamy S. Denis, nawet jeśli chodzi o problemy jeszcze ważniejsze. Noyon ma 4 kondygnacje w elewacji ściany nawy (z trybuną i triforium), zmienny system podpór i sklepienie sześciodzielne nawy głównej, a więc przeciwnie niż S. Germain-des-Prés (3 kondygnacje, identyczne podpory, sklepienie czterodzielne). Czy mamy uważać te kościoły za członków tej samej rodziny dlatego tylko, że mają 5 ramion-żeber nad kaplicami promienistymi, a we wszystkim innym różnią się między sobą? Lefevre-Pontalis (Congr. Arch., 1919) i G. Barbier (BM, 1930) przyjmują to jednak. Anfray (Architecture normande) bardzo słusznie zbliża S. Germain-des-Prés do katedry w Sens, którą zazwyczaj przeciwstawia się S. Denis.

Villard de Honnecourt. – Wszystko, co dotyczy albumu Villarda de Honnecourt, obszernie ujął Hahnloser w Villard de Honnecourt, Kritische Gesamtausgabe des Bauhüttenbuches, Wiedeń 1935. Inne wydanie całkowite H. Omonta, b. d. Ten zeszyt szkiców budowniczego z Pikardii, obok swej nieocenionej wartości dokumentarnej, ma i wielką wartość artystyczną. Do od dawna dowiedzionych związków Villarda z architektami cysterskimi (C. E n 1 a r t, Bibl. Lc. Chartes, 1895, s. 1) należy dodać jeszcze stosunki ścisłe ze sztuką Reims. Sprawa wiąże się z zagadnieniem naśladownictwa rzeźby antycznej w Reims (por. niżej) i Villard był uważany za ucznia Mistrza Nawiedzenia (por. Adhémar, Influences antiques dans l’art du Moyen-âge). Ale V. Mort et, La Mesure de la figure humaine et le canon des proportions d’apres les dessins de Villard de Honnecourt (Mél. Châtelain, 1910) mylił się znajdując u Villarda wpływ bezpośredni Witruwiu- sza: 1) zalecenia z dziedziny geometrii praktycznej witruwiańskiej pochodzą z innej ręki i są późniejsze: 2) nie można widzieć wpływu witruwiańskiego w schematach proporcji ciała ludzkiego, które u Villarda opierają się na systemie odrębnym, jak tego dowiódł E. Panofsky (Mon. f. Kstw., 1921-1922, s. 188) i J. Giesen, Dürers Proportionenstudien in Rahmen der allgemeinen Proportionsentwicklung, Bonn 1929. Inne tłumaczenie tych schematów zaproponował H. Focillon w Art des sculpteurs romans, 1931 – stosowanie abstrakcyjnych formuł geometrycznych, jak to było w zwyczaju w epoce romańskiej. Błędem Hahnlosera była chęć połączenia tak różnych teorii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.