Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Typ kościoła odpustowego

Wysiłek ten nie ograniczał się wyłącznie do prób. Rejon Loary środkowej posiada z XI w. zabytki skończone, które będą służyły za wzór w okresie pełnego budownictwa romańskiego: kościół S. Savin-sur-Gar- tempe, Montierneuf w Poitiers, prezbiterium kościoła w S. Benoit-sur- Loire, stanowiące zapowiedź Cluny III z jego podwójną nawą poprzeczną.

Nawet najbardziej skończony typ tzw. kościoła odpustowego – posiadającego wraz ze sklepieniem kolebkowym na gurtach empory nad nawami bocznymi i obejście z promienistymi kaplicami – ukazuje się w formie całkowicie wykształconej już od trzeciej ćwierci w. XI. Wymyka on się wszelkiemu podziałowi na szkoły regionalne, nie jest też zdobyczą jednej prowincji, powstał bowiem we Francji środkowej. Spotykamy go w Rouergue, w kościele Ste Foy w Conques, zbudowanym za czasów opata Odolrika (1039-1065) przez architekta mistrza Hugona: kościół posiada wszelkie cechy pierwowzoru. Typ ten występuje w kościele S. Mar- tial w Limoges, przebudowanym w latach 1063-1096 i zburzonym w czasie francuskiej rewolucji. Typ ten spotykamy jeszcze w kościele S. Etien- ne w Nevers (całkowicie wykończonym w r. 1097), który posiada ponadto bezpośrednie oświetlenie nawy głównej: jest to zaleta i dowód śmiałości konstrukcyjnej, której brak innym kościołom należącym do tej grupy.

Europa. Poza Francją. – Obraz europejskiego budownictwa romańskiego XI w. w zasadniczych rysach jest mniej więcej podobny. Spotykamy tu albo tradycję karolińską, albo innowacje konstrukcyjne » przeważnie pochodzenia francuskiego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.