Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Tycjan i dyskusja nad jego życiem

Czy Tycjan urodził się w roku 1477 czy w roku 1490? Czy umarł w wieku lat 100 czy 85? Dyskusja na ten temat trwa już 40 lat i w zależności od odpowiedzi na postawione pytania dzieła wczesnej młodości, jak również późnej starości mistrza ukazują się w odmiennym świetle. Tradycja, zgodnie z którą urodził się w roku 1477, pochodzi od samego artysty. W liście do Filipa II z 1 sierpnia 1571 powiada on, że ma 95 lat. Po raz pierwszy poddał to w wątpliwość w roku 1900 H. Cook, Nineteenth Century, a następnie w roku 1902 (RfK, 25) wysunął on jako datę urodzenia Tycjana rok 1490. G r o n a u (RfK, 24, 1901) podtrzymywał początkowo datę tradycyjną, później przyjął datę pośrednią między 1476 i 1483. Wielu uczonych przychyliło się do opinii Cooka, a mianowicie L. Hourticq, W. Suida, H. T i e t z e, G. Richter, A. L. Mayer (GBA, 2, 1937, s. 304) zaproponował rok 1485, F. J. Mather (AB, marzec 1938, s. 13) broni roku 1477.

Główne argumenty przemawiające za rokiem 1490 są następujące: pierwszą wskazówkę daje Lodovico Dolce (L’Aretino o Dialogo della pittura, Wenecja 1567), który powiada, że Tycjan był giovanotto kiedy malował Wniebowzięcie (1516- 1518). Vasari, który mówi, że urodził się w r. 1480, równocześnie twierdzi, że miał 76 lat w 1566. Żaden dokument przed r. 1511 nie wymienia nazwiska artysty, który musiałby przecież mieć już 34 lata, gdyby urodził się w r. 1477. Wreszcie po śmierci nikt nie zasygnalizował, że umarł w wieku 100 lat.

Po cóż więc pisał do Filipa II, że miał 95 lat w r. 1571? Chodziło o uzyskanie od króla uregulowania rachunku za wykonany obraz. Król nie zawsze był dobrym płatnikiem, a Tycjan dbał o pieniądze. Operuje on argumentem swej starości, aby wzruszyć króla i skłonić go do zapłacenia.

Konsekwencje tej poprawki chronologicznej są następujące. Tak dojrzałe dzieło jak Wniebowzięcie byłoby namalowane w okresie, gdy artysta nie miał jeszcze 30 lat, a nie w wieku lat 40: podróże do Augsburga odbywałby Tycjan nie w wieku 71 i 73 lat, ale gdy był o 13 lat młodszy. Kiedy w r. 1552 zaczyna wysyłać obrazy na dwór hiszpański, ma ponad 60 lat, a nie 75.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.