Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Sztuka romańska w krajach germańskich

Wpływ tych budowli lombardzkich daje się odczuć na północ od Alp – w wielkich katedrach szwajcarskich. Katedra w Bazylei (przebudowana w końcu XII w., kilkakrotnie restaurowana), podobnie jak katedra w Zurychu, przypomina kościół S. Michele w Pawii (empory, przęsła naw bocznych w podwójnej liczbie w stosunku do przęseł nawy głównej).

Sztuka romańska w krajach germańskich obejmuje dwie prowincje: Nadrenię i rejon naddunajski. W pierwszej prowincji nad środkowym Renem znajdujifsię w Spirze, Wormacji, Moguncji wielkie katedry, znacznie przebudowane i zmienione, o planie powtarzającym plan kościołów karolińskich Francji północnej (układ dwuchórowy). Prezbiterium flankowane jest wieżami. Kamienne pokrycie nawy głównej (sklepienia krzyżówce) występuje po r. 1106 w katedrze w Spirze, w w. XII w katedrze w Moguncji (dwa przęsła nawy głównej odpowiadają jednemu przęsłu nawy bocznej), jak również w wielkim opactwie Panny Marii w Laach. Wpływ tych budowli odczuwa się w Alzacji (Murbach, Marmoutiers). W rejonie naddunajskim Ratyzbona jest po Kolonii najbogatszym w kościoły romańskie miastem niemieckim, ale można zauważyć tu i inne wpływy. Fasada Schottenkirche naśladuje Notre-Dame-la-Grande w Poitiers. W XIII w. katedra Sw. Szczepana w Wiedniu wzoruje się z kolei na Ra- tyzbonie.

W Belgii najważniejszym zabytkiem jest katedra w Tournai (nawa główna ukończona w r. 1171, prezbiterium przebudowane w XIII w.). Transept mocno występujący na zewnątrz, o zaokrąglonych zakończeniach ramion, przypomina formuły karolińskie: znajdziemy go także w katedrach gotyckich, jak np. w Soissons. Wewnętrzny układ w cztery kondygnacje (wielkie arkady, empory, triforium, okna) jest już również układem wielkich budowli gotyckich, np. katedry w Laon. Całość zresztą jest jeszcze kryta drewnianym stropem. Bryła kościoła z grupą pięciu wież jest wspaniała i nadzwyczaj oryginalna: będzie ona wzorem dla budowniczych wieku następnego. Jesteśmy tu bardzo bliscy sztuki normandzkiej, której echa odnajdziemy również w Skandynawii. Katedra w Lund (konsekr. w r. 1145: początkowo nawa główna nie była sklepiona) posiada dwie piękne wieże w fasadzie, podobnie jak kościół S. Etienne w Caen. Kościół Aker w Oslo, o wiele skromniejszy, solidną, kwadratową dzwonnicą na skrzyżowaniu naw przypomina małe wiejskie kościółki normandzkie, jak np. Etretat.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.