Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

SZTUKA BAROKU KLASYCYZUJĄCEGO CZ. II

Wybór Ludwika XIV padł na niedaleko od Paryża położony Wersal, w którym król spędził prawie całe dzieciństwo. Było to wówczas małe miasteczko, którego całą ozdobę stanowił pałacyk myśliwski Ludwika XIII zbudowany en briques et pierres (w cegle i kamieniu). Pałacyk stał na skraju dużych i podmokłych lasówT, stanowiących dobry teren łowiecki dla lubującego się w myślistwie tego króla. Według rozkazu Ludwika XIV Le Nôtre miał las przekształcić w park, a Le Vau na miejscu pałacyku zaprojektować okazałą rezydencję. Le Vau, chcąc ułatwić sobie zadanie, pragnął zburzyć dawną siedzibę, czemu się jednak sprzeciwił król, żądając, by „dom jego dzieciństwa” został wtopiony w nowy pałac i stał się jego częścią integralna. Utrudniało to zadanie architekta choćby i z tego względu, że dawny budynek stylowo nie odpowiadał projektowanej w duchu klasycyzmu rezydencji, jaką zamierzał wznieść Le Vau.

Trójka powołanych przez Colberta artystów dość szybko opracowała plan, który wnet poczęto realizować. Dokonano zmian urbanistycznych w całym miasteczku: przez jego teren wytyczono trzy szlaki komunikacyjne biegnące promieniście i stykające się w punkcie docelowym, którym był pałac (ten układ urbanistyczny przyjął się później w wielu miastach re- zydencjonalnych, m. in. w Petersburgu).

Sam pałac wzniesiony został według planów Le Vau, zatwierdzonych przez króla. Jako ośrodek całego założenia pałacowego przyjął architekt dawny budynek otaczający mały dziedzińczyk zwany Marmurowym. Teren został zniwelowany, po czym przed frontem dawnego pałacyku (od strony miasteczka) wytyczono wielki dziedziniec zwany dzisiaj Cour des Ministres (Dziedziniec Ministrów), zamknięty po obu stronach dwoma podłużnymi pawilonami. Całość terenu od strony osiedla została otoczona artystycznie wykonaną kratą metalową, pośrodku której znalazła się brama wjazdowa z małymi domkami dla dozorców (kordegardami), które później stały się w architekturze pałacowej elementami niemal powszechnie obowiązującymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.