Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Styl Gianlorenzo

W żadnym chyba rodzaju sztuki cezura między manieryz- mem a barokiem nie da się tak wyraźnie uchwycić jak w rzeźbie. Jeszcze w 1608 r. działa i tworzy czołowy przedstawiciel manieryzmu – Giovanni da Bologna, a już w pięć lat później młodziutki Bernini rozpoczyna pracę nad Dawidem, który stać się miał manifestem nowej sztuki. W ciągu lat kilku (1619-1625) na zlecenie papieskiej rodziny Borghese wykonuje on cztery rzeźby, w których mieści się właściwy program plastyki baroku: są to Dawid, Neptun i Tryton, Porwanie Prozer- piny oraz Apollo i Dafne (wszystkie znajdują się w rzymskiej Galerii Borghese).

Rzecz prosta, że Gianlorenzo nie mógł całkowicie przejść do porządku dziennego nad osiągnięciami manieryzmu, że w rzeźbach jego łatwo znaleźć przynajmniej jedną wspólną cechę z Giovannim da Bologna, którą jest dynamika, przeciwstawiająca się statyce renesansu. Ale są też i różnice zasadnicze: zgodnie z duchem manieryzmu Bologna operuje bądź nienaturalnym gestem i nieprawdopodobną ekwilibrystyką postaci (np. w Porwaniu Sabinek), bądź też wirtuozerią, na którą mu pozwalał materiał, jakim się głównie posługiwał – brąz: tak np. Biegnący Merkury jedynie palcami lewej stopy dotyka ziemi, czego nie można było wykonać w marmurze, a co jest możliwe w metalu dzięki umiejętnemu umiejscowieniu środka ciężkości.

Ulubionemu przez manierystów brązowi przeciwstawia Bernini marmur. Posługuje się on żywym gestem, kinetyką, a nawet teatralnym patosem, ale przede wszystkim szuka wyrazu, ekspresji, wynikającej nie z chęci zadziwienia odbiorcy, lecz z sytuacji, w jakiej rzeźbione postacie się znajdują. Rzeźbiąc grupy dwuosobowe, traktuje postacie kontrastowo: nie jest to wprawdzie nowość (w malarstwie kontrasty wprowadzał już Tycjan), ale w dobie baroku kontrast stanie się jednym z podstawowych kanonów stosowanych zarówno w plastyce, jak w muzyce i piśmiennictwie. Wreszcie zupełną nowością wprowadzoną przez rzeźbiarza jest uchwycenie chwili przemijającej, ukazanie człowieka w akcji tak, jak byśmy to dzisiaj czynili za pomocą migawki aparatu fotograficznego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.