Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Studnia przy kościele S. Bartollomeo

Włochy. – A. K. Porter w Lombard Architecture usiłował wykazać, że pierwsze wielkie portale z rzeźbami figuralnymi pojawiły się we Włoszech północnych pod koniec XI w. wraz z mistrzem Guglielmo, który miał pracować w 1099 nad płaskorzeźbami katedry w Modenie i wykonać posągi proroków na węgarach w katedrze w Kremonie. Datowanie to wywołało żywy sprzeciw Mâle’a (GBA, 1918): 1099 jest rokiem rozpoczęcia prac nad budową katedry w Modenie, ale wcale niekoniecznie datą powstania płaskorzeźb: są one w istocie późniejsze niż ukończenie fasady w S. Denis (1140). Podobnie Prorocy z Kremony są późniejsi niż Apostołowie z kościoła S. Étienne w Tuluzie. To właśnie rzeźba francuska przedostała się do Italii za pośrednictwem pielgrzymek.

Niewielki zabytek rzymski, studnię przy kościele S. Bartollomeo dTsola, ozdobioną czterema rzeźbionymi figurami (Chrystus, św. Bartłomiej, biskup, cesarz Otto III) datował na koniec X w. (a więc za życia cesarza Ottona) G. Franco- v i c h w Boll. Arte, 1936, s. 207-224 i O. Homburger w JPK, 1936, s. 130- 140. Byłpby to w takim razie kapitalne dzieło rzeźby średniowiecznej na Zachodzie, o 100 lat wcześniejsze od Tuluzy i Moissac, a jego doskonałość nasuwałaby przypuszczenie o istnieniu wcześniejszych prób, które się nie dochowały. E. Mâle w Rome et ses vieilles églises broni z dużym prawdopodobieństwem tradycyjnej daty – połowy XII w.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.