Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Sklepienia z żebrami o identycznym profilu

Dwa zabytki zasadniczego znaczenia – kościół klasztorny w Lessay i katedra w Évreux – nie są jeszcze wystarczająco zbadane. O Lessay wzmianka ogólna i niedostateczna u Lefevre-Pontalisa (Congr. Arch., 1908) jest przestarzała. O Évreux por. przede wszystkim Ch. Bonnenfant, Cath. d’Evreux (b. d.) w serii Petites Monographies: ale daleko jeszcze do gruntownego przedyskutowania zagadnienia. Najstarsze żebra w Lessay (koniec w. XI) mają w profilu wałek na listwie.

O sklepieniach żebrowych dwóch wielkich kościołów w Caen por. Lambert, op. cit. Pola sześciodzielne, profil bardziej złożony (trzy wałki na szerokiej listwie). Bilson dowiódł, że sklepienia kościoła De la Trinité, odrębne od sklepień kościoła S. Étienne, były właściwie „pozornymi sklepieniami sześciodzielnymi“. Wedle Auberta prawdopodobna data powstania sklepień zamyka się między 1125-1130 a 1140.

Sklepienia z żebrami o identycznym profilu, ale ośmiodzielne, na drugiej kondygnacji wieży w Montivilliers, wedle Bilson a (Arch. Journ., 1917, s. 1) reprezentują ostatnie stadium rozwojowe żeber czysto normandzkich, zresztą jeszcze sprzed r. 1150. Por. Vallery-Radot (Congr. Arch., 1912).

Wpływów normandzkich na Ile-de-France w pierwszej poł. XII w. dowodzą nie tylko wcześniejsze daty powstania sklepień żebrowych anglo-rnormandzkich, ale i fakt, że w kościołach Ile-de-France istnieje wespół e sklepieniami żebrowymi cały szereg innych elementów normandzkich: trybuna i triforium, a zwłaszcza układ elewacji i elementy dekoracyjne (głowice z elementami jajowatymi, łamane sztabki, dekoracja geometryczna). O tym ostatnim zagadnieniu zob. Lefevre-Pont a- lis, Les Influences normandes… (BM., 1906, s. 3-37). Nie należy jednak zapominać o istnieniu takiej dekoracji w zapasie form karolińskich, por. wyżej, s. 48.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.