Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

RZEŹBA W XIII w. – KONTYNUACJA

Chartres. W czterech katedrach występują cechy charakterystyczne dla wszystkich zabytków tego okresu: w Chartres, w Paryżu, w Amiens i w Reims. Zamyka się w nich (lub raczej zamykało, ponieważ część dzieł zaginęła) to, co najistotniejsze w rzeźbie XIII w. Rozpoczynamy od Chartres, ponieważ pomijając Portal Królewski, o którym była już mowa przy rozpatrywaniu XII w., katedra ta zawiera najwcześniejszy zespół, gdyż gotyckie portale pochodzą z lat 1205-1235. Jest to również zespół najbogatszy ilościowo: każda fasada posiada trzy portale, poprzedzone po stronie południowej i północnej obszernymi portykami. Ogólnie biorąc, jest to najpoważniejszy w Europie zespół rzeźb z tego okresu, najlepiej zachowany i być może najwyższy pod względem wartości artystycznej, mimo że gdzie indziej napotkamy rzeźby sławniejsze od pochodzących z Chartres. Czy dekoracja ta powstała z jednolitej koncepcji? Czy odnajdujemy tu ścisły plan narzucony artystom przez duchownego? Czy będzie to tłumaczenie, strona po stronie, Speculum maius Wincentego z Beauvais, czy raczej jakiejś wcześniejszej summy? Aby odpowiedzieć twierdząco na to pytanie, trzeba by odwołać się do wszystkich subtelności, niemal do wszystkich wybiegów symboliki, a przede wszystkim przywiązywać tę samą wagę do ukrytego szczegółu, co do całości. Jeśli w początkach istniała jakaś myśl przewodnia, musiała ona zagubić się w toku prac, trwających prawie pół wieku. Być może, że istniała koncepcja poświęcenia fasady północnej (strona cienia) wyobrażeniom ze Starego Testamentu, a fasady południowej (strona światła) – z Nowego. Znamy inne przykłady takiego przeciwstawienia w sztuce gotyckiej, a mianowicie pomiędzy dwiema rozetami północnego i południowego ramienia transeptu w katedrze paryskiej. Gdzie jednak sławiono by Marię w kościele jej poświęconym? Trzeba było poświęcić jej obszerne miejsce na portalach północnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.