Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

REAKCJA PRZFCIW IMPRESJONIZMOWI

Impresjonizm, traktowany jako poszukiwanie rzeczywistości, prowadził w ślepą uliczkę. Pod względem plastycznym technika impresjonistyczna wywołała rozkład bryły, na miejsce której przychodzi zbiór pia- skich plam: forma i linia – szkielet konstrukcyjny obrazu – zanikają zupełnie. W tym świecie, utkanym z barwnych refleksów o tym samym zawsze natężeniu, nie było już miejsca dla walorów światłocienia. To dążenie do nieokreśloności, spontaniczności, malowniczości i nowoczesności w temacie zaczęło wywoływać od lat 1880 -1885 zgodną reakcję. Przed przeciwnikami impresjonizmu otwierało się wiele dróg: klasycyzm, tzn. nawrót do spokoju, trwałości, „konstrukcji“, wraz z przywróceniem wartości dotykowych i linii, lub ucieczka od rzeczywistości w świat ima- ginacji i marzenia, tzn. świadomy irrealizm, mniej lub bardziej literacki, wreszcie ucieczka od rzeczywistości zmysłowej w świat czysto rozumowy i uważany za prawdziwszy od zmysłowego, ku świadomej deformacji wrażeń wzrokowych, tzn. ku nadrealizmowi. Tendencje te napotkaliśmy już w łonie impresjonizmu w twórczości Seurata, Ensora, w późnym okresie twórczości Renoira.

Wszystkie te kierunki powstały i rozwinęły się we Francji, chociaż artyści innych narodowości często brali w nich poważny udział. Kształtowaniu się ich sprzyjała z jednej strony wzrastająca i coraz lepiej zorganizowana działalność handlarzy obrazów („marchandów“): z drugiej wielkie zmiany, jakie nastąpiły w organizacji wystaw artystycznych. Od tradycyjnego akademickiego Salonu, z jury i nagrodami (Société des Artistes Français), oderwała się w r. 1890 grupa zwana Société Nationale des Beaux Arts: zorganizowany przez nią Salon Jesienny (od 1903) miał zupełnie odrębny wyraz. Faktem jednak o znaczeniu decydującym było powstanie w r. 1884 Salonu Niezależnych, bez jury, otwartego dla wszystkich artystów. Historia tego salonu w latach 1884 -1914 odzwierciedla z małymi odchyleniami historię malarstwa nowoczesnego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.