Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Problem ewolucji estetycznej Bramantego

Geymüller, Frey i Hoffmann starali się określić udział Bramantego w budowie bazyliki Św. Piotra. Przypisują mu liczne rysunki, autorstwo ich jest sprawą otwartą. Za to zasadniczy projekt Bramantego jest na pewno nam znany z planu Antonia da San Galio (Uffizi, rysunki archit. nr 1), z medalu Caradossa i rysunków Serlia, dotyczących kopuły. Wiadomo, że prace zaczęły się w r. 1506, ale zrazu wiązały się z rpzbieraniem dawnej bazyliki. 16 stycznia 1510 cztery wielkie filary prze- v znaczone do podtrzymania kopuły już wznosiły się z ziemi. W r. 1512 pracowano prawdopodobnie przy prezbiterium. W każdym razie w r. 1514, gdy umierał Bramante, prace były jeszcze w stanie początkowym.

Ostatnio interesowano się problemem ewolucji estetycznej Bramantego, różnicą, jaka istnieje między tzw. „pierwszym“ i „drugim“ Bramantem. Por. G. Fiocco, II primo Bramante (Critica d’Arte 1936): M. L. G eng ar o, II secondo Bramante (Boll. Arte, 1937). G i o v a n n o n i, op. cit. i ostatnio w Saggi sulla archi- tettura del Rinascimento, Mediolan 1935, przeciwnie, kładzie nacisk na jednolitość stylu Bramantego. O ile przybycie artysty do Rzymu nie oznaczało natychmiastowej i całkowitej zmiany jego sposobu w tym sensie, iż jego pierwsze dzieła rzymskie (dzwonnica S. Maria dell’Anima, dziedziniec klasztorny S. Maria della Pace) są jeszcze dość bliskie jego ostatnim dziełom mediolańskim, niemniej jest rzeczą prawdziwą, że różnica stylu w początku i w końcu jego działalności jest widoczna. Na początku architektura jego jest architekturą malarza: dowodzi tego słusznie Fiocco (związki z Melozzo da Forli i Michelozzo). W tej fazie mógłby on uchodzić za prekursora baroku. Z czasem dochodzi jednak Bramante do koncepcji architektury bardziej plastycznej i w końcu w bazylice Św. Piotra – do czystych problemów konstrukcyjnych. W Rzymie zwłaszcza odkrywa on antyk, a głębokim sensem jego dzieła jest to, iż tak jak potem Rafael starał się pogodzić świat pogański i świat chrześcijański, świat nowożytny i świat antyczny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.