Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

PERPENDICULAR STYLE W ANGLII

Pod względem konstrukcyjnym architektura angielska i francuska rozwijają się w dalszym ciągu równolegle. Tu i tam rozwój prowadzi do układu ścian nawy w dwie kondygnacje. Jednakże dekoracja w obydwu krajach jest odmienna i dzięki niej późny gotyk angielski uważany jest przez angielskich historyków sztuki za styl wybitnie narodowy i nie posiadający analogii w innych krajach. Podczas gdy we Francji panują kontrastujące ze sobą linie krzywe, które można by uważać za konty- nuację krzywolinijnego stylu angielskiego z poprzedniego okresu, perpendicular style łączy dwa przeciwne sobie elementy, świadczące koniec końców o tym samym zamiłowaniu do przesadnego skomplikowania: obfitość linii pionowych aż do wysokości sklepienia i w oknach, na sklepieniu pęki linii krzywych, rozchodzące się wachlarzowato od szczytu filara. Ten system dekoracyjny przystosowany jest zresztą lepiej do drzewa niż do kamienia, toteż bardzo często występuje tu strop drewniany: pokrycia wnętrz są spłaszczone i łatwo nastąpi przejście od nich do stropów kasetonowych. Perpendicular style pojawia się w pierwszej ćwierci XIV w. w nawie poprzecznej i w prezbiterium katedry w Gloucester (ogromne okno wys. 22 m: rysunek sklepień równie skomplikowany, jak najbardziej płomieniste rozety). Inne katedry ulegają częściowemu przekształceniu: prezbiterium katedry w York (po roku 1361), nawy w Canterbury (1379-1400) i w Winchester (1394-1404). Nowy styl występuje równocześnie w szeregu wielkich kościołów parafialnych, wznoszonych przez bogate gildie mieszczańskie: kościoły te rywalizują z katedrami, np. S. Mary Redcliffe w Bristolu (1325-1475), Ś.w. Michał w Coventry (XV w.). Zwycięża on wreszcie w trzech wielkich kaplicach królewskich, które przedłużają jego trwanie aż po w. XVI: kaplica King’s College w Cambridge (ok. 1450-1515), kaplica Sw. Jerzego w Windsorze (od 1474), kaplica Henryka VII w Westminsterze (1502-1512).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.