Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

MALARSTWO W XVII W

Na początku XVII w. malarstwo francuskie, bardziej jeszcze niż architektura, pozostaje w zależności od Italii, a wpływy włoskie umacniają malarze przybyli z Niderlandów. Powoli wydobędzie się ono z tej zależności zarówno w treści, jak i w…

Witraż i tkanina w sztuce

W tym czasie malarstwo francuskie, którego rozwój przebiegał szybciej, dochodzi już do nowego okresu stylowego. Fierwszy znany nam obraz, portret Jana Dobrego (ok. 1360, Luwr) posiada już taką siłę charakterystyki, jakiej na próżno…

Teoria Puig i Cadafalcha

Skąd pochodzą dwa charakterystyczne elementy tej dekoracji (wielkie arkady raweńskie i nisze lombardzkie)? Puig uważa, że są one obce śródziemnomorskiej sztuce greckiej i jej hellenistycznym pochodnym, a ojczyzną ich jest Mezopotamia (Tell…

KRĄG RUBENSA

Rzecz oczywista, że pracownia Rubensa stała się głównym ośrodkiem artystycznym kraju i promieniowała na całe malarstwo flamandzkie. W twórczości tego artysty mieścił się tak obfity i różnorodny ładunek inspiracji twórczej, że korzystali…

Kościoły sklepione szeregiem kopuł

Ostatnia grupa kościołów romańskich obejmuje budowle, posiadające nie tylko jedną kopułę na skrzyżowaniu naw, ale kilka nad poszczególnymi przęsłami, tak że pokrywają one całą nawę główną. Tworzą one dosyć jednolitą grupę w trzech…

AZJA MNIEJSZA I JEJ ARCHITEKTURA

Azja mniejsza jest niemniej ważnym terenem. Jest to kraj wielkich soborów (Efez, Nicea) i wielkich kaznodziejów chrześcijańskich IV wieku. W Efezie mieścił się grobowiec św. Jana, czczony prawie tak jak grób Chrystusa. Ponadto kraj miał…

Rozwój rzeźby gotyckiej

Krócej już omówimy inne katedry. Na głównej fasadzie katedry w Bourges mieści się pięć portali. Scena Sądu ostatecznego ze środkowego portalu (po 1270) jest, być może, najpiękniejsza, a na pewno najlepiej skomponowana z całego zespołu.…

Sobór trydencki

Rozpoczął się w dziejach Kościoła okres zwany kontrreformacją. Sobór trydencki, szukając środków do walki z różnowierst- wem, baczną uwagę zwrócił również na sztukę, powtarzając za dawnymi teologami, że „co pismo czytającym, to prostaczkom…

Sztuka anglo-normandzka

W tej samej epoce powstaje w Normandii i Anglii więcej budowli, w których, zachowując kompozycję, układ brył i inne zasady świątyni romańskiej, zastosowano sklepienie krzyżowo-żebrowe. Wymieniliśmy już katedrę w Durham. W samej Normandii…