Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

LEONARDO DA VINCI CZ. II

Tak więc właściwa twórczość malarska Leonarda występuje często na drugim planie, jest w niej zresztą więcej poszukiwań niż dzieł skończonych. Wszyscy we Włoszech wiedzieli, że zaczynał chętnie, ale nie kończył nigdy. Było to wynikiem jego…

ARCHITEKTURA XI – KONTYNUACJA

Katalonia występuje w pierwszym szeregu krajów nowatorskich. W tym małym kraju śródziemnomorskim, pomoście między Francją a Hiszpanią, wystąpiły pierwsze nowości konstrukcyjne, które staną się charakterystyczne dla sztuki romańskiej.…

Romańskie rzeźby na fasadzie

W południowej Francji spotyka się najczęściej wycinanie górnego brzegu głowicy w sposób wyżej omawiany, przystosowanie postaci do wolut korynckich i atlantów: funkcjonalizm zaznacza się wyraźnie. Te cechy charakterystyczne występują…

HALS I MALARSTWO PORTRETOWE

Czołowym reprezentantem sztuki portretowej był Frans Hals (między 1580 a 1585-1666) pracujący w Haarlemie. Był to z pochodzenia Flamand otarty o Antwerpię, a więc w przeciwieństwie do rodowitych Holendrów nieco „zarażony flamandzkim…

Postać Dawida w sztuce renesansu

Postać Dawida była jednym z ulubionych tematów renesansu, Dawida-młodzieńca, który miał stoczyć walkę z olbrzymim Goliatem. Ale renesans temat ten traktował swoiście: Donatello i Verrocchio pokazali Dawida po zwycięstwie, Michał Anioł -…

SZTUKA WIZYGOCKA

Historia Wizygotów różni się bardzo od historii Franków, toteż warunki powstawania ich sztuki są odmienne. Przed osiedleniem się na południu Galii i w Hiszpanii przewędrowali oni Wschód bizantyński i Italię. Ich bracia, Ostrogoci, z…

ITALIA CZ. II

Rawenna, z której zakorzeniony zwyczaj czyni bizantyńską Pompeję, przeżyła okres wspaniałego rozwoju w czasie dwóch wieków poprzedzających jej podbój .przez Justyniana. Jeżeli zaliczamy do sztuki bizantyńskiej zabytki raweńskie do VI w., a…

Caravaggio i jego styl – dalszy opis

Dwie cechy wyróżniają jego twórczość: program estetyczny - realizm, forma - kontrastowanie świateł i cieni. Terminu realizm używano w różnych znaczeniach. Przyjmijmy tu to samo znaczenie, w jakim odnosimy je do Courbeta: malować to, co się…

HISZPANIA, KORDOBA – BUDOWNICTWO

Arabowie wkraczają na teren Europy przez Hiszpanię. Dwa lata wystarczyły im na podbój półwyspu (711-713). W r. 713 przekraczają Pireneje, zostają jednak zatrzymani w r. 732 przez Karola Młota pod Poitiers. Natychmiast rozpoczyna się odwrót…