Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Sztuka romańska w krajach germańskich

Wpływ tych budowli lombardzkich daje się odczuć na północ od Alp - w wielkich katedrach szwajcarskich. Katedra w Bazylei (przebudowana w końcu XII w., kilkakrotnie restaurowana), podobnie jak katedra w Zurychu, przypomina kościół S.…

Studnia przy kościele S. Bartollomeo

Włochy. - A. K. Porter w Lombard Architecture usiłował wykazać, że pierwsze wielkie portale z rzeźbami figuralnymi pojawiły się we Włoszech północnych pod koniec XI w. wraz z mistrzem Guglielmo, który miał pracować w 1099 nad…

Szkoła burgundzka

Jego następcy nie ograniczyli się do rozważania strony zewnętrznej budynków. Przyznali oni poczesne miejsce sklepieniom, ale nie zgodzili się z De Caumon- tem ani w sprawie ilości szkół, ani ich rozmieszczenia geograficznego.

Malarze fetes galantes – dalszy opis

W obrazach tych zaznacza się bardzo interesujący rozwój, choć szczegóły chronologii są często trudne do ustalenia. Na początku drogi stoi rzeczywistość, w scenach wojennych lub chłopskich. W końcu również rzeczywistość w obrazie - Szyld…

ROZWUJ SZTUKI BAROKOWEJ

Jeśli chodzi o architekturę, nie ma problemów specjalnie trudnych ani zasadniczych prób rewizji zagadnień. Niestety, brak jest dobrych planów, zwłaszcza kościołów. Można by podać kilka prób rewizji problemów bardziej szczegółowych.…

Produkcja malowideł sakralnych w baroku

Jakkolwiek masowa i dość pospieszna produkcja malowideł sakralnych, wykonywanych przeważnie przez warsztaty cechowe i amatorów ze środowisk klasztornych, musiała wpływać ujemnie' na ogólny poziom malarstwa religijnego, to jednak trzeba…

RAFAEL

Zupełne przeciwieństwo istnieje między Michałem Aniołem i Rafaelem, a analogia między nimi jest równie klasyczna, jak między Beethc- venem i Mozartem. Rafael (Raffaello Santi, 1483 - 1520), który żył zaledwie 37 lat, czyli mniej jak o…

KOŚCIOŁY KONSTANTYNA

W r. 313 edykt mediolański przynosi chrześcijanom oficjalne uznanie ich religii. Na całym obszarze Imperium - powiada Euzebiusz - nastąpił wspaniały rozkwit kościołów. Konstantyn nie tylko zachęca biskupów do odbudowy i wznoszenia budynków…