Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

NABIS, FOWTSCI, KUBIŚCI

W przededniu wojny r. 1914 w malarstwie francuskim krzyżują się różnorodne tendencje. Większość artystów uważa się za wrogów impresjonizmu, ale w stosunku do nich można by chyba przytoczyć słowa De- gasa: „Rozstrzeliwuje się nas, ale…

Rzymskie dzieło Caravaggia

W dotychczas omówionych obrazach wypowiedziany został już całkowicie program treściowy i artystyczny Caravaggia: późniejsze jego malowidła idą po tej linii. Wierny swoim sympatiom dla ludzi pokrzywdzonych, im to głównie obiecuje opiekę…

Architektura polska w okresie baroku cz. II

Jakkolwiek jezuici przez swe kościoły wprowadzili do Polski wczesny barok, to jednak styl ten nie od razu się u nas upowszechnił. W wielu budowlach sakralnych (choćby nawet w warszawskim kościele jezuickim) występować będą cechy późnego…

Tycjan i dyskusja nad jego życiem

Czy Tycjan urodził się w roku 1477 czy w roku 1490? Czy umarł w wieku lat 100 czy 85? Dyskusja na ten temat trwa już 40 lat i w zależności od odpowiedzi na postawione pytania dzieła wczesnej młodości, jak również późnej starości mistrza…

Sztuka romańska w krajach germańskich

Wpływ tych budowli lombardzkich daje się odczuć na północ od Alp - w wielkich katedrach szwajcarskich. Katedra w Bazylei (przebudowana w końcu XII w., kilkakrotnie restaurowana), podobnie jak katedra w Zurychu, przypomina kościół S.…

Studnia przy kościele S. Bartollomeo

Włochy. - A. K. Porter w Lombard Architecture usiłował wykazać, że pierwsze wielkie portale z rzeźbami figuralnymi pojawiły się we Włoszech północnych pod koniec XI w. wraz z mistrzem Guglielmo, który miał pracować w 1099 nad…

Szkoła burgundzka

Jego następcy nie ograniczyli się do rozważania strony zewnętrznej budynków. Przyznali oni poczesne miejsce sklepieniom, ale nie zgodzili się z De Caumon- tem ani w sprawie ilości szkół, ani ich rozmieszczenia geograficznego.