Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Niemiecki gotyk płomienisty

Gotyk płomienisty rozprzestrzenia się w Niderlandach, w Niemczech, w Hiszpanii. Jednakże charakterystyczne §echy konstrukcyjne występują tu mniej jasno, zwłaszcza triforium zostaje często zachowane, a elementy dekoracyjne są o wiele obfitsze. Belgia, która w XV w. przeżywa okres wielkiego rozkwitu gospodarczego, posiada wiele kościołów gotyckich z okresu późnego średniowiecza i z w. XVI: katedry w Antwerpii i w Ma- lines, w Lowanium – kościół S. Pierre, w Mons – S. Waudru, w Gandawie – kościół Sw. Bawona, w Brukseli – Notre-Dame-du-Sablon. S. Jacques w Leodium (1513-1538) wyróżnia się dzięki swej dekoracji rzeźbionej, która go całkowicie pokrywa. Zachowano tu jednak triforium, a nawet ślepe arkadowanie u nasady okien, wznawiając w ten sposób czwartą kondygnację. Wiele spośród tych kościołów posiada piękne wieże zakończone iglicami, z których najsławniejsza jest wieża kościoła Panny Marii w Antwerpii. W Holandii istnieją również ważne zabytki z tej epoki w Amsterdamie, Harlemie, Dordrechcie.

Dla niemieckiego gotyku płomienistego charakterystyczne są kościoły halowe. Powstają tu również piękne wieże zakończone iglicami (Fryburg, Ulm, Wiedeń), niekiedy naśladujące iglice niderlandzkie. Na Nizinie Północnej, pozbawionej naturalnego budulca, powstaje architektura ceglana (kościoły Panny Marii w Lubece i na terenie Polski w Gdańsku).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.