Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Mistyka El Greca

O ile mistyka El Greca odpowiadała upodobaniom Hiszpanów, o tyle zniechęcała ich antyrealistyczna forma, oparta zresztą na przebrzmiałym już konceptualizmie manieryzmu. Narastał powoli klimat baroku, do którego droga prowadziła nie przez malarstwo El Greca, który pozostał zjawiskiem fenomenalnym, lecz odosobnionym. Drogę ku malarstwu barokowemu wskazać miał kto inny – José de Ribera (1588-1652).

Był to Hiszpan stale mieszkający w Neapolu, gdzie zetknął się z twórczością Caravaggia, która wywarła nań wpływ decydujący. Ribera maluje obrazy o tematyce religijnej: stanowi ona jednak dla niego tylko pretekst do pokazania przeróżnych anachoretów czy męczenników, traktowanych niemal natura- listycznie, jeśli idzie o ciało ludzkie zniekształcone przez starość, ascezę lub tortury. Jakże był mu pomocny Caravaggio nie tylko jako luminista, ale jako malarz wprowadzający do swych kompozycji ludzi z nizin społecznych, ukazanych z całym realizmem. Jak św. Mateusz Caravaggia, piszący Ewangelię pod dyktando anioła, jest spracowanym, żylastym, zniekształconym przez trud fizyczny robotnikiem portowym — tak i Ribera św. Andrzeja w scenie męczeństwa modeluje z postaci chłopa czy robotnika neapolitańskiego (ił. 28). Nie byłby Ribera Hiszpanem gdyby (zgodnie zresztą z zamówieniami kontrreformacyjnego kleru) nie malował ekstaz. Ale jego Ekstaza św. Agnieszki z Galerii Drezdeńskiej utrzymana jest w klimacie obrazów Caravaggia, bez idealistycznych upiększeń.

Tak więc poprzez Riberę caravaggionizm przedostał się do Hiszpanii, a w pierwszym rzędzie do Sewilli, gdzie znalazł sprzyjające podłoże. Tam to właśnie Juan de Roelas (zm. w 1625 r.) do swych kompozycji sakralnych, przeznaczonych dla katedry sewilskiej, bodaj po raz pierwszy wprowadza miejscowe typy ludowe czy ludzi ulicy miejskiej, a nawet aniołom nadaje kształty i oblicza andaluzyjskich dziewcząt pełnych radości życia. Daleki bowiem od ascetycznych upodobań Ribery, maluje Roelas typy rosłe, silne, zdrowe na ciele i duszy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.