Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Malarstwo ścienne o charakterze iluzjonistycznym

Pod koniec XVII w. rozwinęło się w Polsce malarstwo ścienne o charakterze iluzjonistycznym. Jeszcze Bartłomiej Wą- sowski, zwiedzając w roku 1655 Rzym, zwrócił uwagę na niezwykły rozwój malarstwa freskowego, ale dodawał, że w Polsce jest ono. nie do przyjęcia ze względów klimatycznych. Jednakże w kilka lat po tej wypowiedzi malarz lubelski, Tomasz Muszyński, na sklepieniu kaplicy Tyszkiewiczów w kościele dominikanów w Lublinie namalował Sąd Ostateczny, nie ma- jący zresztą nic wspólnego (zwłaszcza fragment ze sceną sądu nad różnowiercami polskimi) z iluzjonizmem czy kosmopolityzmem freskantów włoskich. Równie dalekie od tej maniery rzymskiej były niektóre freski pałacowe. Tak np. z polecenia marszałka wielkiego koronnego, Kazimierza Bielińskiego, nie rozpoznany dotąd malarz ozdobił salę pałacu w Starym Otwocku scenami będącymi ilustracją do utworów Horacego (wzory kompozycyjne wzięto z grafiki). Dopiero pojawienie się u nas Palloniego wprowadziło zdobycze barokowego malarstwa ściennego.

Michał Anioł Palloni (1637-po 1713), wykształcony we Florencji i Rzymie na wzorach Pietra da Cortony, około 1674 r. przybył na Litwę na zaproszenie Paców, dla których ozdobił freskami kościół kamedułów w Pożajściu oraz kościół św. św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie. Po śmierci mecenasów przyjechał do Warszawy, gdzie nawiązał bliskie kontakty z Janem Dobrogostem Krasińskim, dekorując jego pałac niezacho- wanymi freskami. Około 1688 r. staje się serwitorem Jana III, na którego zlecenie maluje w Wilanowie (na sklepieniu tzw. Galerii Otwartej) cykl scen na temat mitu o Erosie i Psyche. W 1692 r. jest Palloni w Wilnie, gdzie na zamówienie hetmana Kazimierza Jana Sapiehy wykonuje w królewskiej kaplicy św. Kazimierza dwa najlepsze swoje dzieła: Otwarcie trumny ze zwłokami św. Kazimierza w 1694 r. (il. 135) i Wskrzeszenie dziewczynki u grobu św. Kazimierza. Zwłaszcza to pierwsze malowidło ścienne odznacza się dużą ekspresją, efektami kolorystycznymi i świetlnymi: z niezwykłą maestrią odtworzone zostały tkaniny ubiorów, świetne w geście są niektóre postacie, a zwłaszcza pierwszoplanowy magnat, posiadający rysy hetmana Sapiehy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.