Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

KRAJE POŁOŻONE NA PÓŁNOC OD ALP

Miniatura. Styl Giotta i malarzy florenckich wypowiada się we fresku. Nawet w Sienie malarstwo ścienne jest tym rodzajem sztuki, w którym najlepiej wypowiadają się jej subtelni artyści, mimo zamiłowania do drobnych i delikatnych form. W krajach gotyckich, przeciwnie, miniatura jest najważniejszą gałęzią malarstwa i ona to wytycza drogę malarstwu sztalugowemu.

Od początków XIV w. występują istotne zmiany w miniaturze rękopisów angielskich, takich jak Queen Mary Psałter (ok. 1310, Brit. Mus., Londyn) lub Psałterz Roberta z Ormesby (ok. 1300, Oxford) i nieco później w Paryżu w sztuce Jeana Pucelle (Biblia Roberta z Billyng, Paryż 1327, Bibl. Nat.: Brewiarz z Bellevüle, Paryż 1317, Bibl. Nat.). Napotykamy tu różne tendencje stylistyczne: zamiłowanie do malowniczości i wykwintu w ilustracji marginesów, wytworny linearyzm przekładający monochromatyzm nad kolor. Ten styl „rysunkowy“ spotykać będziemy w całej Europie w licznych Bibliach pauperum lub np. w Passionale Ku- negundy (ok. 1320, Praga, Uniwersytet), jednym z pierwszych rękopisów gotyckich w Europie środkowej. Pucelle wprowadza pewien ton delikatnej miękkości, przypominający nieco styl sieneński: są to zarazem pierwsze próby miniatorstwa gotyckiego na drodze do budowania trójwymiarowej przestrzeni.

Twórczość jego określa na pół wieku styl iluminatorstwa francuskiego. Produkcja paryska jest w tym okresie bardzo pokaźna (Miroir historial Jana Dobrego, ok. 1350, Bibl. de 1’Arsenal). Wywiera ona silny wpływ na kraje germańskie, a nawet na Italię (ośrodek andegaweński w Neapolu), ale spotyka się ok. r. 1350 z innym stylem iluminacji, pochodzącym częściowo od wielkiego malarstwa. Mianowicie Bolonia (Niccolo da Bo- logna, ok. 1350-1395, Mszał z Murano, Bibl. Martiana, Wenecja) i Praga (Liber Viaticas Jana ze Środy, ok. 1355, Praga, Muz.) reprezentują styl o wiele bardziej malarski.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.