Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Kościoły sklepione szeregiem kopuł

Ostatnia grupa kościołów romańskich obejmuje budowle, posiadające nie tylko jedną kopułę na skrzyżowaniu naw, ale kilka nad poszczególnymi przęsłami, tak że pokrywają one całą nawę główną. Tworzą one dosyć jednolitą grupę w trzech prowincjach: Quercy, Périgord, Angoumois, poza kilkoma wielkimi budynkami, które wykraczają dość daleko za granice tego terytorium: kościoły S. Hilaire w Poitiers, w Solignac (Limousin), katedra w Puy.

Najstarszym budynkiem grupy Quercy – Périgord – Angoumois wydaje się być katedra w Cahors, konsekrowana w r. 1119. Plan jej jest bardzo prosty: dwom przęsłom nawy odpowiadają dwie kopuły (prezbiterium jest gotyckie). W kościele S. Etienne w Périgueux ćzteroprzęsłowa nawa główna przykryta była w XII w. czterema kopułami. Plan komplikuje się lekko w Souillac, w Solignac i w katedrze w Angouleme, gdzie występuje transept, na którego ramionach również mieszczą się kopuły (3 w Souillac, 4 w Solignac i 4 w Angouleme). Pokrewieństwo między wszystkimi tymi budowlami polega na tym, że nie mają one wcale naw bocznych i że kopuły są umieszczone na pendentywach. Ten sposób zasklepiania kościoła wybrano wyraźnie po to, aby osiągnąć maksimum miejsca bez wprowadzania podpór wewnętrznych. Fakt ten świadczy o bardzo specjalnym poczuciu przestrzeni, pozostającym bez żadnego związku z układami przestrzennymi kościołów bizantyńskich. Natomiast kościół S. Front w Périgueux (chronologia sporna, prawdopodobnie w. XII, 1120 -1170), zbudowany na planie krzyża greckiego z nawami bocznymi, kryty pięcioma kopułami, jest naśladowaniem na terenie Francji kościołów’: Sw. Marka w Wenecji i Sw. Apostołów w Konstantynopolu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.