Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Kościoły kopułowe

Zasadniczym dyskutowanym zagadnieniem jest data powstania kościoła S. Front w Périgueux. Istnieją w tej sprawie trzy rozbieżne zdania: 1. według De Verneilha, Archit. byzantine, S. Front, konsekrowany w 1047 r., jest najstarszym kościołem francuskim, sklepionym szeregiem kopuł. Początek budowy musiał nastąpić krótko po ukończeniu kościoła Św. Marka w Wenecji, rozpoczętego w 977 r.: 2. według Brutailsa, La Question de S. Front (BM, 1895, s. 87-137) i Les Coupoles du Sud-Ouest (BM, 1897, s, 514), Ph. Spier s a, S. Front et les églises a coupoles du Périgord et de la Charente (BM, 1897, s. 175- 231), z którym zgadzają się Lasteyrie, Valléry-Radot, Églises romanes, s. 138, M. Aubert (Congr. Arch., 1925), dzisiejszy kościół nie jest kościołem z XI w., ale nowym kościołem,. zbudowanym po pożarze w 1120 r.: według Brutailsa pochodzi on nawet z trzeciej ćwierci XII w. Według Auberta mógł on być rozpoczęty w 1120, ukończony ok. 1160-1170: daty te opiera on na fakcie załamania łuków, podtrzymujących czaszę kopuły, na ważnej dekoracji absydiol i zaawansowanej rzeźbie kapiteli: 3. według Roux, La Basilique de S. Front, 1920 i Bull. Soc. Hist, et Arch, du Périgord, 1940, tekst dotyczący konsekracji w 1047 r. jest niewątpliwie fałszywy, ale dzisiejszy kościół został zbudowany ok. 1080 r., z wyjątkiem absydiol i rzeźb, które miałyby być dodane w XII w. Kościół z XI w. miał być w znacznym stopniu pozbawiony dekoracji. Jest to również stanowisko Deshoulieresa (BM, 1940, s. 262). A. Grabar w komunikacie w Soc. des Antiquaires de France przyjął również datę 1100.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.