Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

KOŚCIOŁY KONSTANTYNA

W r. 313 edykt mediolański przynosi chrześcijanom oficjalne uznanie ich religii. Na całym obszarze Imperium – powiada Euzebiusz – nastąpił wspaniały rozkwit kościołów. Konstantyn nie tylko zachęca biskupów do odbudowy i wznoszenia budynków przeznaczonych dla kultu i oddaje do ich dyspozycji skarb państwa, ale nadto zastrzega dla siebie wznoszenie najważniejszych budowli w miejscach najsłynniejszych. Wszystkie one stanowić będą wzory dla nowej sztuki, należy więc przyjąć je za .3 punkt wyjścia w rozważaniach. Faktem zasadniczego znaczenia jest przyjęcie jednego typu budynku kultowego – bazyliki. Jest ona założona na planie wydłużonego prostokąta, podzielona wewnątrz na kilka naw równoległymi rzędami kolumn i zakończona absydą na krótszej ścianie przeciwległej do wejścia. Budynek jest najczęściej poprzedzony atrium. Tylko absyda jest sklepiona: nawy są kryte drewnianym stropem. (Dopiero po siedmiu-ośmiu wiekach kamień będzie na nowo używany na Zachodzie do zasklepiania bazylik). Nie można tu jednak mówić o ubóstwie gmin chrześcijańskich, skoro dotyczy to budowli cesarskich, ani o upadku sztuki architektonicznej, skoro w tej samej epoce budownictwo świeckie stwarza arcydzieła w rodzaju bazyliki Konstantyna na Forum Romanum lub term Konstantyna, i skoro sklepienie stosowane jest nadal w baptysteriach i grobowcach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.