Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Kierunki w sztuce w Hiszpanii

W Hiszpanii zachodniej również spotykamy dwa kierunki: sztukę oficjalną, pozostającą pod kierunkiem królów, biskupów, opatów kluniac- kich – w wysokim stopniu wzorowaną na architekturze francuskiej – i sztukę ludową, w której wiele jest cech architektury arabskiej. Budowle pod wpływem francuskim tworzą dosyć wyraźnie grupy regionalne. Vvplyw wielkich budowli XI w. nie zaniknął. W kościele S. Vincente w Avila (ok. r. 1100) rozpoznać można wpływ kościoła S. Isidoro w Leon: nawa główna otrzymała w XIII w. sklepienie krzyżowo-żebrowe i triforium. Kościół S. Pedro w Avila był w zasadzie bardzo podobny. W Galicji kilka kościołów z emporami (katedry w Lugo, 1177, i w Tuy oraz katedra Sé Velha w Coimbre w Portugalii) wzorowanych jest na kościele Santiago de Compostella. Grupa kościołów rejonu Salamanki (katedry Vieja w Salamance i w Zamora, kolegiata w Toro) przypomina Vézelay nierówną wysokością naw i zastosowaniem sklepień krzyżowych. Te trzy kościoły otrzymały później na skrzyżowaniu naw wysoką i piękną wieżę, która silnie podkreśla ich wzajemne pokrewieństwo. Okolicę Sahagun charakteryzuje budownictwo ceglane. Tu znajdował się kościół macierzysty zakonu kluniackiego w Hiszpanii, budynek niezmiernie ważny, który przebudował w r. 1121 Guillelmus Maconnerius. Kościół ten stanowił wraz z kościołami w Ripoll i Compostella monumentalną trójcę hiszpańskich kościołów romańskich. Jest on dziś prawie całkowicie zrujnowany.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.