Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Kacper Bażanka – architekt barokowy

W czasie gdy Ferrari pracował w Wielkopolsce, na terenie Małopolski czołową rolę wśród architektów odgrywał Kacper Bażanka (ok. 1680-1726). Wykształcony w Rzymie, przyswoił sobie wiele osiągnięć Berniniego, Borrominiego i Rainaldiego,stosując je we wznoszonych przez siebie kościołach. Tak np. zbudowany przez niego kościół misjonarzy na Stradomiu w Krakowie (w latach 1719-1728) wnętrze zawdzięcza pomysłom Borrominiego i Rainaldiego, natomiast fasada z półkolistym portykiem jest niemal dosłownym powtórzeniem fasady kościoła San Andrea al Quirinale (por. ił. 5), którą zaprojektował Bernini. Bażanka również budował kościół norbertanek z klasztorem w Imbramowicach (1711-1717), kościół w Mło- dzawach, a jak się zdaje, również kościoły pijarów i karmelitanek w Krakowie. Najciekawsze są wnętrza świątyń, dzięki umiejętnemu operowaniu światłem, odbijającym się w odpowiednio umieszczonych lustrach i wydobywającym przez to efekty dekoracji rzeźbiarskich.

Bażanka był jednym z ostatnich u nas architektów barokowych ulegającym bezpośrednim wpływom Rzymu. W XVIII w. zaczyna zyskiwać popularność tzw. barok habsburski, przede wszystkim na Śląsku i ziemiach mu pobliskich. Na prawym brzegu Wisły typ ten, wyrażający się w różnych kombinacjach elipsy i prostokąta, propagował Paweł Fontana (1696-1765), wznosząc takie „kombinowane” kościoły w Lubartowie, Włodawie i Chełmie. Nie będziemy się nimi bliżej zajmować. Generalizując, można powiedzieć, że cechą charakterystyczną polskich kościołów późnobarokowych jest skromność, a nawet surowość elewacji, przy niezwykłym bogactwie ich wnętrza, na którego rzeźbiarsko-malarską dekorację składały się zarówno obfite sztukaterie, jak i malowidła freskowe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.