Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

ITALIA CZ. II

Rawenna, z której zakorzeniony zwyczaj czyni bizantyńską Pompeję, przeżyła okres wspaniałego rozwoju w czasie dwóch wieków poprzedzających jej podbój .przez Justyniana. Jeżeli zaliczamy do sztuki bizantyńskiej zabytki raweńskie do VI w., a następnie czynimy z tego argument dla udowodnienia wpływu Bizancjum na Italię, popadamy w błędne koło. Przedbizantyńska sztuka Rawenny jest pod wieloma względami dalszym ciągiem sztuki epoki Konstantyna.

Bazyliki w Rawennie spotykamy przed Justynianem. Basilica Ursia- na (nie zachowana) pochodziła z końca IV w. Kościół S. Giovanni Evangelista został założony około r. 425 przez Galię Placydię, a kościół S. Agata jest jego zmniejszoną repliką, mniej więcej współczesną. Zachowano tu znany nam plan, wzbogacony o pewien szczegół: po obu stronach półkolistej absydy, stanowiącej zakończenie nawy głównej, są dwa małe kwadratowe pomieszczenia: nazwać je już prothesis i diakonikon nie byłoby może rzeczą rozważną. Nawy główne i boczne w dalszym ciągu kryte są stropem drewnianym. Ale najważniejsze zmiany wprowadzone są w budynkach na planie centralnym, mianowicie w dwóch baptysteriach: Ortodoksów (ok. r. 450) i Ariańskim (początek VI w.): ośmiokąt przekształca się u podstawy w kwadrat dzięki dodaniu czterech absydiol na czterech narożnych bokach ośmiokąta. Obserwujemy pojawienie się krzyża zwykłego, zwłaszcza w planie mauzoleum Galii Placydii (ok. r. 450): pośrodku kopuła na pendentywach i sklepienia kolebkowe nad czterema ramionami krzyża greckiego. Dekoracja wnętrz tych przedbizantyńskich budowli ra- weńskich zawiera zawsze mozaiki: mozaiki w mauzoleum Galii Placydii na ciemnoniebieskim tle są z nich najpiękniejsze. Dekoracja zewnętrznej strony budynku jest nowego typu: ślepe wnęki arkadowe w kościele S. Giovanni Evangelista i w grobowcu Galii Placydii dzielą się w bapty- sterium Ortodoksów na pary niewielkich łuków ślepych, połączonych wspornikiem. W formie rozwiniętej będzie to charakterystyczny motyw „pierwszej sztuki romańskiej“.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.