Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Geneza sztuki romańskiej

Co do genezy sztuki romańskiej, podobnie jak co do pochodzenia sztuki starochrześcijańskiej, istnieją dwa odmienne poglądy, wywodzące tę sztukę bądź ze Wschodu, bądź z Rzymu (por. wyżej s. 382). Termin „sztuka romańska“ został utworzony przez analogię do języków „romańskich“ i miał na celu potwierdzenie rzymskiego pochodzenia zabytków romańskich. Teza ta utrzymywana przez długi czas została w końcu odrzucona, a zatryumfowały tezy głoszące wschodnie pochodzenie tej sztuki. Tezę rzymską odrzucają w większym lub mniejszym stopniu głównie badacze francuscy m. in Mâle, M. Aubert, Ebersolt, Baltrusaitis (Art sumérien, Art roman, 1934), Puig i Cadafalch (Le Premier art roman, zob. niżej) itp. Jednakże od pewnego czasu można zauważyć reakcję przeciw takiemu stanowisku: por. zwłaszcza książkę P. Francastela, L’Humanisme roman (1942) i artykuły Ch. Picarda w RA, w których zestawia on starannie elementy klasyczne w rzeźbie romańskiej. Główne argumenty zebrane zostały w dwóch pracach: Durand-Lefebvre, Art gallo-romain et sculpture romane (1937) i J. Adhémar, Influences antiques dans l’art du Moyen-âge, Londyn 1939. Instytut Warburga, przeniesiony obecnie do Londynu, specjalizuje się w tym zagadnieniu, którego rozwiązanie zależy także od ostatecznego rozstrzygnięcia problemu genezy sztuki merowińskiej i karolińskiej. Por. także, jeśli chodzi o podobną problematykę w literaturze, książkę: J. S e z n e c, La Survivance des dieux antiques dans la littérature du Moyen-âge.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.