Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Epoka baroku – dalszy opis

W tej epoce przeciwieństw i sami artyści różnymi oczami patrzyli na zadania sztuki. Charles Le Brun powiadał: „Kolor zadowala oczy, a rysunek zadowala umysł.” Sekundował mu w tym Bernini, wyraźnie stawiając wyższość rysunku nad barwą. Można powiedzieć, że modny jest wówczas raczej mono- chromatyzm, a jednak działają tacy wybitni koloryści, jak Rubens, Valâzquez czy Tiepolo. Wbrew Beminiemu utrzymywał przecież Rubens, że ,,koloryt[…] ma się do rysunku, jak poezja do wersyfikacji”. A więc – zdania diametralnie przeciwne.

Cóż – każdy z twórców widział piękno w czym innym, to tylko pewne, że nie widziano go w harmonii renesansu ani w abstrakcyjności manieryzmu. Ideałem sztuki przestaje być obiektywna doskonałość, jej miejsce zajmuje ekspresja, ale „przez wyraz ekspresja – mówił Le Brun – rozumiem nie charakter jakiegokolwiek przedmiotu, lecz myśl ludzkiego serca”. Zatem subiektywizm, indywidualizm: a jeśli tak – to czy można mówić o jednolitości sztuki barokowej, czy można znaleźć dla niej wspólny mianownik? Przecież jej „piękno jest wielorakie”.

Lech Kalinowski pod adresem baroku rzucił niedawno pytanie: styl czy epoka? Odpowiem bez wahania: przede wszystkim epoka. Termin barok, o którego pochodzenie po dzień dzisiejszy toczą się spory, przylgnął najpierw do sztuki europejskiej panującej mniej więcej w latach 1590-1740, a dopiero później przyjęło się mówić o okresie baroku. Tak więc w tym przypadku styl artystyczny dał imię epoce, ale w rzeczywistości było chyba inaczej: to ówczesny klimat, styl życia wywarł piętno na sztuce. Łatwiej jest bowiem znaleźć wspólny mianownik dla barokowego stylu życia niż dla ówczesnej sztuki, a to dlatego m. in., „że – jak stwierdza Lech Kalinowski – życie umysłowe i artystyczne po ostrym cięciu reformacji nie posiadało już tego uniwersalizmu, jakim darzyła Europę kultura średniowieczna, ani tego, jaki leżał u podstaw antycznego i renesansowego humanizmu”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.