Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!
przeglądanie Kategoria

Edukacja

Topografia

Wyszczególniono tu tylko niektóre budowle, a mianowicie te, które wzbudziły największy podziw i najczęściej były naśladowane. Wymienimy jeszcze inne według podziału na prowincje, ale oczywiście - bardziej jeszcze niż w stosunku do…

SZTUKA BAROKU KLASYCYZUJĄCEGO

Gdy po śmierci ministra Mazarina Ludwik XIV obejmował osobiste rządy w 24 roku życia - był już ukształtowanym absolutystą, dążącym do podporządkowania sobie wszystkich dziedzin życia kraju zgodnie z hasłem L’Etat c’est moi („Państwo - to…

Rzym jest wierny swoim tradycjom

W tej samej okolicy Sahagun istnieje ciekawa grupa kościołów, łącząca elementy stylu romańskiego i stylu mudejar: S. Tirso, S. Lorenzo i Santiago w Sahagun: La Lugareja w Arevalo: S. Andrés w Cuellar. Nawy mają strop drewniany, dekorowany…

REALIZM ROSYJSKI I POLSKI CZ. II

Jasną gamą barwną wyróżniają się obrazy rodzajowe i portrety wybitnie utalentowanego Walentego Sierowa (1865 - 1911). W Polsce wiek XIX, a zwłaszcza jego druga połowa, to mimo podziału kraju między trzy państwa zaborcze - okres rozkwitu…

Budowa katedry św. Piotra

Gdy wreszcie po śmierci Innocentego X na tronie papieskim zasiadł Aleksander VII (Fabio Chigi), pontyfikat jego (1655-1667) stał się okresem największej sławy Berniniego. Mianowany znowu naczelnym architektem, dostał polecenie całkowitego…

Siemiginowski i malarstwo religijne

Po śmierci króla Siemiginowski uprawiał jakiś czas malarstwo religijne. Jego obrazy z warszawskiego kościoła kapucynów spaliły się podczas ostatniej wojny (m.in. Anioł Stróż), zachowała się natomiast Sw. Anna w kościele krakowskim pod tym…

Pompeo Ferrari i jego praca w Rydzynie

Wśród kościołów „kombinowanych” wyróżnić można typ wenecki i typ łączący w rzucie układ podłużny z centralnym. Pierwszy z nich nawiązywał do kościoła Santa Maria della Sa- lute (por. rys. 10, il. 10), który, jak mówiliśmy w rozdziale o…

Typ barokowego pomnika konnego

Na koniec jeszcze jedna sprawa: Bernini stworzył typ barokowego pomnika konnego. W 1654 r. polecił mu papież ustawić na watykańskich Schodach Królewskich konny posąg cesarza Konstantyna Wielkiego. Pomnik ten, odsłonięty publicznie dopiero…