Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

AZJA MNIEJSZA I JEJ ARCHITEKTURA

Azja mniejsza jest niemniej ważnym terenem. Jest to kraj wielkich soborów (Efez, Nicea) i wielkich kaznodziejów chrześcijańskich IV wieku. W Efezie mieścił się grobowiec św. Jana, czczony prawie tak jak grób Chrystusa. Ponadto kraj miał bardzo starą tradycję architektoniczną. Jeden z pisarzy podaje, że kiedy szukano dobrego architekta, należało zwrócić się do Izauryjczyka. To właśnie uczyni Justynian budując Sw. Zofię. Zabytki znajdują się nie tylko na wybrzeżu zachodnim, naprzeciw Grecji, ale również na wybrzeżu południowym i w głębi lądu (Kapadocja, Likaonia, Cylicja), w prowincjach, które pod względem kościelnym zależały od Antiochii. Wiele zabytków jest bardzo źle zachowanych, a ich chronologia trudna do ustalenia.

Wszystkie te budowle nie są ściśle datowane: niektóre z nich pochodzą z VI w., inne mogły być przerabiane w późniejszym okresie. Wydaje się, że pierwotnym typem i tu była bazylika epoki Konstantyna: nawa kryta stropem drewnianym i tylko absyda sklepiona (Abu Menas, Sakkara, pierwszy wielki kościół Białego Klasztoru w Sohag). Kopuły nad nawą byłyby więc późniejszymi dodatkami. Ale zdarzają się odmiany: dwie przeciwległe absydy (mała bazylika na grobie św. Menasa), absyda w kształcie stożka ściętego, empory ponad nawami bocznymi.

Główną wartość tych budynków stanowi ich dekoracja. Sala Bauit w Luwrze daje nam pojęcie o rzeźbie: jest to prosta dekoracja płaszczyznowa, nie posiadająca zupełnie charakteru architektonicznego. Do wspomnień dekoracji hellenistycznej o efekcie malarskim dołącza się zupełnie odmienne poczucie geometrii i stylizacji. Najważniejsza jest dekoracja malarska. Cmentarzysko w El Baghaut przynosi, obok tematów symbolicznych przypominających sceny z katakumb, cykl przedstawień historycznych, których treść zaczerpnięta jest ze Starego Testamentu. W Bauit (VI w.) występują już niektóre romańskie układy ikonograficzne, jak np. wizja Ezechiela w absydach. Znaczenie tych malowideł polega na tym, że dzięki wpływom klasztorów egipskich uległy później ogromnemu rozpowszechnieniu. Konstrukcja budynku jest zawsze mniej lub więcej związana z miejscowym materiałem budowlanym, motyw dekoracyjny może swobodnie wędrować: nic więc w tym dziwnego, że odnajdziemy echa Bauit w Irlandii lub w Katalonii. Egipt jest również krajem pierwszych wizerunków świętych, sporządzanych niewątpliwie na podstawie malowanych portretów pośmiertnych: jeden z najstarszych wizerunków (Sw. Sergiusz i Bachus, muzeum w Kijowie, koniec V w.) zdradza bliskie podobieństwo do portretów z Fajum i z Antinoe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.