Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Pompeo Ferrari i jego praca w Rydzynie

Wśród kościołów „kombinowanych” wyróżnić można typ wenecki i typ łączący w rzucie układ podłużny z centralnym. Pierwszy z nich nawiązywał do kościoła Santa Maria della Sa- lute (por. rys. 10, il. 10), który, jak mówiliśmy w rozdziale o…

Typ barokowego pomnika konnego

Na koniec jeszcze jedna sprawa: Bernini stworzył typ barokowego pomnika konnego. W 1654 r. polecił mu papież ustawić na watykańskich Schodach Królewskich konny posąg cesarza Konstantyna Wielkiego. Pomnik ten, odsłonięty publicznie dopiero…

Akt kobiecy wykonany przez Velazqueza

Na gruncie rzymskim wykonał Velazquez swój jedyny akt kobiecy, a pierwszy chyba w dziejach malarstwa hiszpańskiego, skoro tematyce tej sprzeciwiała się inkwizycja. Toteż Velazquez nie odważyłby się na malowanie takiego obrazu w ojczyźnie,…

Kierunki w sztuce w Hiszpanii

W Hiszpanii zachodniej również spotykamy dwa kierunki: sztukę oficjalną, pozostającą pod kierunkiem królów, biskupów, opatów kluniac- kich - w wysokim stopniu wzorowaną na architekturze francuskiej - i sztukę ludową, w której wiele jest…

Nagrobki tumbowe z czasu baroku

Zdarzają się jeszcze nagrobki popiersiowe, lecz należą raczej do wyjątków, a ponadto stają się popisem dla dekoratorów. Przykładem tego jest nagrobek biskupa Andrzeja Trzebickiego (z ok. 1680 r.) z kościoła św. św. Piotra i Pawła w…

Różne epoki w sztuce

Książka dzieli się na ogół wedle stylów historycznych, tj. na rozdziały o sztuce romańskiej, gotyckiej, baroku, neoklasycyzmu i romantyzmu, nie ma natomiast rozdziału o renesansie. Sztuka renesansowa została włączona do dwóch rozdziałów:…