Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Styl rysunkowy w malarstwie

Około połowy wieku „styl rysunkowy“, pod naciskiem stylu sieneńskiego, ustępuje miejsca malarstwu bardziej giętkiemu, bardziej barwnemu i malowniczemu. Wyniki tej przemiany występują szczególnie jasno w Awinionie, Katalonii i w Czechach. W…

Bernini i jego bogata twórczość

Na zakończenie wypada dodać, jak wielką rolę odegrał Ber- nini jako rzeźbiarz w utrwaleniu typu fontanny barokowej. W okresie tym fontanny, dzięki ich walorom kinetycznym, stały się bardzo modne - w samym Rzymie w dobie baroku powstało ich…

RZEŹBA W OKRESIE ROMANTYZMU

W innych krajach nie napotykamy równie wielkiego artysty. W Anglii Alfred Stevens (1818 -1895), który w Rzymie był uczniem Thorwald- sena, uzyskuje w r. 1857 nagrodę w konkursie na pomnik Wellingtona. Dzieło to (Londyn, katedra Sw. Pawła)…

Topografia

Wyszczególniono tu tylko niektóre budowle, a mianowicie te, które wzbudziły największy podziw i najczęściej były naśladowane. Wymienimy jeszcze inne według podziału na prowincje, ale oczywiście - bardziej jeszcze niż w stosunku do…

SZTUKA BAROKU KLASYCYZUJĄCEGO

Gdy po śmierci ministra Mazarina Ludwik XIV obejmował osobiste rządy w 24 roku życia - był już ukształtowanym absolutystą, dążącym do podporządkowania sobie wszystkich dziedzin życia kraju zgodnie z hasłem L’Etat c’est moi („Państwo - to…

Rzym jest wierny swoim tradycjom

W tej samej okolicy Sahagun istnieje ciekawa grupa kościołów, łącząca elementy stylu romańskiego i stylu mudejar: S. Tirso, S. Lorenzo i Santiago w Sahagun: La Lugareja w Arevalo: S. Andrés w Cuellar. Nawy mają strop drewniany, dekorowany…

REALIZM ROSYJSKI I POLSKI CZ. II

Jasną gamą barwną wyróżniają się obrazy rodzajowe i portrety wybitnie utalentowanego Walentego Sierowa (1865 - 1911). W Polsce wiek XIX, a zwłaszcza jego druga połowa, to mimo podziału kraju między trzy państwa zaborcze - okres rozkwitu…

Budowa katedry św. Piotra

Gdy wreszcie po śmierci Innocentego X na tronie papieskim zasiadł Aleksander VII (Fabio Chigi), pontyfikat jego (1655-1667) stał się okresem największej sławy Berniniego. Mianowany znowu naczelnym architektem, dostał polecenie całkowitego…

Siemiginowski i malarstwo religijne

Po śmierci króla Siemiginowski uprawiał jakiś czas malarstwo religijne. Jego obrazy z warszawskiego kościoła kapucynów spaliły się podczas ostatniej wojny (m.in. Anioł Stróż), zachowała się natomiast Sw. Anna w kościele krakowskim pod tym…