Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

ARMENIA I GRUZJA

Armenia i Gruzja, stanowiące przedmiot sporu między Bizancjum i Persją sassanidzką, są terenem skrzyżowania wpływów śródziemnomorskich i perskich. Wydaje się, że rola tych krajów była bardzo ważna, jeżeli nie w kształtowaniu sztuki okresu Justyniana, to w każdym razie w późniejszym okresie sztuki bizantyńskiej i średniowiecznej w krajach Zachodu. Kiedy po r. 989 należało odbudować kopułę Sw. Zofii, zwrócono się do architekta armeńskiego. W ostatniej ćwierci III stulecia następuje bardzo szybka chrystianizacja Armenii. Prawie od razu chrześcijaństwo stało się tu religią państwową i rozpoczęto wznoszenie kościołów. Najstarsze z nich nie zachowały się. Pozostały dopiero kościoły pochodzące z okresu od poł. VII w., ściśle datowane na podstawie inskrypcji, ale niestety często zrujnowane lub niekiedy przebudowane. Wiek VII był epoką ożywionego ruchu budowlanego. Druga podobna epoka nastąpi w X i XI w. Ze względu na swe położenie geograficzne Armenia krajem, w którym przeważa budownictwo kamienne. W budynkach tych mury są pokryte okładziną z wielkich i starannie opracowanych ciosów, o wygładzonej powierzchni i podkreślonych fugach.

Wydaje się, że do VII w. budowano w Armenii niemal wyłącznie bazyliki sklepione kolebkowo lub kopułowo (Ereruik, Tekor). Nawet w okresie późniejszym nie porzucono nigdy planu bazylikalnego. Jednakże główny przedmiot zainteresowania uczonych stanowią budynki na planie centralnym, które pojawiają się w późniejszym okresie. Plan centralny w Armenii różni się od analogicznego typu hellenistyczno- rzymskiego tym, że jego rzut poziomy nie jest nigdy kołem ani ośmio- bokiem, ale prawie zawsze kwadratem. Dopiero w bryle widoczne są ramiona krzyża greckiego. Pośrodku każdego boku kwadratu, na osiach budynku, dochodzą często absydy, które nadają całości wygląd cztero- liścia wychodzącego bądź poza ramy kwadratu, bądź weń wpisanego. Kościoły te pokryte są w części centralnej kopułą, ukrytą pod stożkowym dachem i spoczywającą na walcowatym bębnie. Spotykamy wszelkie rodzaje kopułna trompach, na eksedrach schodzących aż do ziemi, a później na pendentywach. Dekoracja jest wyłącznie architektoniczna lub rzeźbiarska: arkadowania, gzymsy, fryzy, pary kolumienek, pi- lastry itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.