Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Architektura romańska poza Francją

Kościół S. Hilaire w Poitiers i katedra w Puy mają kopuły na trom- pach i budowane są na planie krzyża łacińskiego z nawami bocznymi. S. Hilaire (budynek z XI w. zasklepiony ok. r. 1130) ma nawet potrójne nawy boczne. Katedra w Puy jest budynkiem najważniejszym z całej tej grupy, ponieważ mamy tu szereg złożony z sześciu kopuł, wszystkie na trompach. Można tu wyraźnie stwierdzić, zarówno w technice konstrukcji, jak i dekoracji, wpływy wschodnie, przeniesione za pośrednictwem Arabów.

Architektura romańska poza Francją. – Kraje europejskie poza Francją dzielą się wyraźnie na dwie grupy: pierwsza (Anglia, Hiszpania), w której, podobnie jak w samej Francji, część budowli powstałych w XII w. jest już gotycka, gdzie sztuka romańska jest więc w mniejszym lub większym stopniu odrzucona, druga (Italia, Europa środkowa), gdzie przeciwnie, wiek XII to epoka najpełniejszego rozkwitu sztuki romańskiej i gdzie przetrwa ona aż do w. XIII. Pośród budowli romańskich spotykamy pierwsze dwie grupy, które poznaliśmy na terenie Francji, nie ma natomiast kościołów krytych przy pomocy szeregu kopuł.

W Anglii, na pół romańskiej, na pół gotyckiej w XII wieku, powstają bardzo różnorodne budowle: występują tu nawet odrębności prowincjonalne. Na północy katedra w Durham ma już sklepienie krzyżowo-żebro- we. Na zachodzie kościoły w Tewkesbury, Pershore, Gloucester mają empory w prezbiterium, a w nawie triforium umieszczone bardzo wysoko w wyniku wyjątkowego rozwoju wielkich arkad. Na północnym ramieniu transeptu w Tewkesbury (konsekr. w r. 1123) występuje układ w czterech kondygnacjach, z triforium nad emporami, układ, który przejmą wkrótce katedra w Tournai i wczesnogotyckie katedry francuskie. Okolice Londynu są bardziej wierne tradycji normandzkiej (katedra w Peterborough, rozpoczęta w r. 1117: empora i galeryjka w grubym murze na poziomie okien).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.