Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Architektura polska w okresie baroku cz. II

Jakkolwiek jezuici przez swe kościoły wprowadzili do Polski wczesny barok, to jednak styl ten nie od razu się u nas upowszechnił. W wielu budowlach sakralnych (choćby nawet w warszawskim kościele jezuickim) występować będą cechy późnego manieryzmu, które na dalszej prowincji stworzą swoistą mieszaninę z tradycyjnymi elementami renesansowymi czy nawet gotyckimi. Pozostawiając na razie sprawę tę na uboczu, należy podkreślić, iż na przełomie XVI i XVII stulecia powstaje cały szereg okazałych reprezentacyjnych kościołów, fundowanych przez możnowładców w ich dobrach dziedzicznych. W miarę posuwania się w głąb XVII w. będziemy obserwowali ustępowanie manieryzmu na rzecz wczesnego baroku, przy czym cechą tych nowych budowli, zgodnie ze wskazaniami niektórych teoretyków sztuki kontrreformacji, będzie rekompensowanie stosunkowo surowej formy elewacji frontowych coraz bogatszym wystrojem wnętrz. Zatrzymamy się przy kilku najciekawszych przykładach.

Poważnym krokiem ku barokowi był kościół wzniesiony przez architekta Andrea Spezza na zlecenie marszałka wielkiego koronnego, Mikołaja Wolskiego, dla świeżo sprowadzonego zakonu kamedułów, na Bielanach pod Krakowem. Ta wielka budowla, o imponującej, dwuwieżowej fasadzie, posiada już zupełnie barokowe cechy wnętrza, całkowicie podporządkowane ołtarzowi głównemu, ku któremu biegnie oś budynku.

Jeszcze dalszy krok ku barokowi stanowiły kościoły zbudowane na zlecenie wojewody krakowskiego, Stanisława Lubomirskiego, w jego Wiśniczu. Były to kościoły farny i karmelicki, zaprojektowane przez najlepszego poza Trevanem architekta tych czasów – Macieja Trapolę (zm. w 1637 r.). Baroko- wość wyraża się tu głównie w nadzwyczaj bogatych dekoracjach wnętrz, w których odtąd na długie lata zapanuje stiuk w formie puttów (aniołków), kartuszów, girland, wieńców, festonów i obłoków. Twórcą tych dekoracji był Jan Baptysta Falconi, zdobiący swymi stiukami wnętrza kościołów i pałaców Wiśnicza, Krakowa, Zamościa, Łańcuta, Lublina i wielu innych miejscowości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.