Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!

Architektura Nadrenii

Na wschodzie architektura Nadrenii i pogranicznych marchii francu- sko-niemieckich (Lotaryngia, Alzacja, Szwajcaria) częściowo opiera się na starych wzorach karolińskich (kościoły z podwójnym transeptem, zaokrąglone ramiona naw poprzecznych, dwie przeciwległe absydy, nawa główna kryta stropem drewnianym), częściowo na nowych wzorach bur- gundzkich. Kościół Sw. Michała w Hildesheim (1033) jest bazyliką o dwóch przeciwległych absydach i dwóch nawach poprzecznych: filary występują na zmianę z kolumnami: kapitele kostkowe pojawiają się tu po raz pierwszy na terenie Niemiec: nawa główna kryta jest płaskim stropem. Późniejsza przebudowa na długi czas ukryła przed nami romańską katedrę w Verdun, ale jej nawa główna i dwie nawy poprzeczne zachowały się ze sklepieniami krzyżowo-żebrowymi do XIV w. Wielkie katedry romańskie w Nadrenii, których budowę rozpoczęto również w XI w. (Wormacja, Moguncja, Spira), są dziś bardzo zmienione, podobnie jak kościół Panny Marii na Kapitolu w Kolonii (konsekrowany w r. 1065): katedra w Spirze miała prawdopodobnie w XI w. nawę główną krytą stropem drewnianym i sklepienia krzyżowe nad nawami bocznymi. Przeciwnie, kościół w Hir- sau, filia i replika Cluny II, powstał pod wpływami kluniackimi.

W Szwajcarii nie pozostało prawie nic z romańskiej katedry w Bazylei, konsekrowanej w r. 1019. Względnie nie zmienione zachowały się jednak dwa piękne zabytki z XI w.: kościół w Payerne wykazujący wiele analogii z Cluny II i kościół z Romainmótier, w którym można się doszukać analogii z kościołem w Tournus.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.