Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!
miesięczne archiwum

Lipiec 2017

Kościoły sklepione szeregiem kopuł

Ostatnia grupa kościołów romańskich obejmuje budowle, posiadające nie tylko jedną kopułę na skrzyżowaniu naw, ale kilka nad poszczególnymi przęsłami, tak że pokrywają one całą nawę główną. Tworzą one dosyć jednolitą grupę w trzech…

AZJA MNIEJSZA I JEJ ARCHITEKTURA

Azja mniejsza jest niemniej ważnym terenem. Jest to kraj wielkich soborów (Efez, Nicea) i wielkich kaznodziejów chrześcijańskich IV wieku. W Efezie mieścił się grobowiec św. Jana, czczony prawie tak jak grób Chrystusa. Ponadto kraj miał…

Rozwój rzeźby gotyckiej

Krócej już omówimy inne katedry. Na głównej fasadzie katedry w Bourges mieści się pięć portali. Scena Sądu ostatecznego ze środkowego portalu (po 1270) jest, być może, najpiękniejsza, a na pewno najlepiej skomponowana z całego zespołu.…

Sobór trydencki

Rozpoczął się w dziejach Kościoła okres zwany kontrreformacją. Sobór trydencki, szukając środków do walki z różnowierst- wem, baczną uwagę zwrócił również na sztukę, powtarzając za dawnymi teologami, że „co pismo czytającym, to prostaczkom…

Sztuka anglo-normandzka

W tej samej epoce powstaje w Normandii i Anglii więcej budowli, w których, zachowując kompozycję, układ brył i inne zasady świątyni romańskiej, zastosowano sklepienie krzyżowo-żebrowe. Wymieniliśmy już katedrę w Durham. W samej Normandii…

LEONARDO DA VINCI CZ. II

Tak więc właściwa twórczość malarska Leonarda występuje często na drugim planie, jest w niej zresztą więcej poszukiwań niż dzieł skończonych. Wszyscy we Włoszech wiedzieli, że zaczynał chętnie, ale nie kończył nigdy. Było to wynikiem jego…

ARCHITEKTURA XI – KONTYNUACJA

Katalonia występuje w pierwszym szeregu krajów nowatorskich. W tym małym kraju śródziemnomorskim, pomoście między Francją a Hiszpanią, wystąpiły pierwsze nowości konstrukcyjne, które staną się charakterystyczne dla sztuki romańskiej.…

Romańskie rzeźby na fasadzie

W południowej Francji spotyka się najczęściej wycinanie górnego brzegu głowicy w sposób wyżej omawiany, przystosowanie postaci do wolut korynckich i atlantów: funkcjonalizm zaznacza się wyraźnie. Te cechy charakterystyczne występują…

HALS I MALARSTWO PORTRETOWE

Czołowym reprezentantem sztuki portretowej był Frans Hals (między 1580 a 1585-1666) pracujący w Haarlemie. Był to z pochodzenia Flamand otarty o Antwerpię, a więc w przeciwieństwie do rodowitych Holendrów nieco „zarażony flamandzkim…

Postać Dawida w sztuce renesansu

Postać Dawida była jednym z ulubionych tematów renesansu, Dawida-młodzieńca, który miał stoczyć walkę z olbrzymim Goliatem. Ale renesans temat ten traktował swoiście: Donatello i Verrocchio pokazali Dawida po zwycięstwie, Michał Anioł -…