Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!
miesięczne archiwum

Lipiec 2017

Saksonia – architektura cz. II

Fasada pałacu, tak bardzo odmienna od bujnej dekoracyjności Zwingeru, jest zapewne dziełem innego architekta dworu saskiego - Zachariasa Longuelune (1669-1748). Odznacza się ona powściągliwością, umiarem i jakimś chłodem francuskiego…

Problem ewolucji estetycznej Bramantego

Geymüller, Frey i Hoffmann starali się określić udział Bramantego w budowie bazyliki Św. Piotra. Przypisują mu liczne rysunki, autorstwo ich jest sprawą otwartą. Za to zasadniczy projekt Bramantego jest na pewno nam znany z planu Antonia…

Geneza sztuki romańskiej

Co do genezy sztuki romańskiej, podobnie jak co do pochodzenia sztuki starochrześcijańskiej, istnieją dwa odmienne poglądy, wywodzące tę sztukę bądź ze Wschodu, bądź z Rzymu (por. wyżej s. 382). Termin „sztuka romańska“ został utworzony…

Budowa zespołu Sorbony

Zespołem urbanistycznym był również paryski uniwersytet - Sorbona - zawdzięczający swą nazwę fundatorowi pierwotnego kolegium (założonego w 1253 r.), Robertowi de Sorbcn. Z inicjatywy kardynała Richelieu w 1627 r. rozpoczęto budowę nowych…

MALARSTWO W XVII W

Na początku XVII w. malarstwo francuskie, bardziej jeszcze niż architektura, pozostaje w zależności od Italii, a wpływy włoskie umacniają malarze przybyli z Niderlandów. Powoli wydobędzie się ono z tej zależności zarówno w treści, jak i w…

Witraż i tkanina w sztuce

W tym czasie malarstwo francuskie, którego rozwój przebiegał szybciej, dochodzi już do nowego okresu stylowego. Fierwszy znany nam obraz, portret Jana Dobrego (ok. 1360, Luwr) posiada już taką siłę charakterystyki, jakiej na próżno…

Teoria Puig i Cadafalcha

Skąd pochodzą dwa charakterystyczne elementy tej dekoracji (wielkie arkady raweńskie i nisze lombardzkie)? Puig uważa, że są one obce śródziemnomorskiej sztuce greckiej i jej hellenistycznym pochodnym, a ojczyzną ich jest Mezopotamia (Tell…

KRĄG RUBENSA

Rzecz oczywista, że pracownia Rubensa stała się głównym ośrodkiem artystycznym kraju i promieniowała na całe malarstwo flamandzkie. W twórczości tego artysty mieścił się tak obfity i różnorodny ładunek inspiracji twórczej, że korzystali…