Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!
miesięczne archiwum

Czerwiec 2017

Rewolucja Van Eycków – kontynuacja

Rezultaty rewolucji eyckowskiej dały się odczuć niemal w całej Europie. Najwcześniej w Europie środkowej, z wyjątkiem może Tyrolu, zbyt blisko sąsiadującego z Italią. Wpływy niderlandzkie niezaprzeczalnie panują w Niemczech zajmując ok. r.…

Sztuka w Bizancjum

Ruch ikonoklastów nie powstrzymuje rozwoju miniatury, która, przeciwnie, stwarza schronienie dla artystów i dla ortodoksji religijnej. Powstaje nowa forma ilustracji Psałterza z winietami na marginesach. Jeden z najstarszych i…

HOUDON I CANOVA

Houdon (1741 - 1828) jest niemal rówieśnikiem Davida. Sławę zyskał nawet nieco wcześniej: jego działalność jest również bardzo ożywiona w okresie Cesarstwa. W młodości, podczas pobytu w Rzymie, poddaje się wpływowi Winckelmanna i odchodzi…

Definicja terminu barok

Proponowano trzy kategorie definicji terminu barok, odnosząc go bądź do epoki, bądź do stylu, bądź też do fazy stylu. Epoka baroku. - M. Reymond (cykl artykułów w RDM, 1911, zebranych w t. 1, De Michel-Ange a Tiepolo): W. Weisbach, Der…

Nawrót do przeszłości (do gotyku i antyku)

Nawrót do przeszłości (do gotyku i antyku) w połączeniu z nawrotem do natury dały nam w końcu XVIII w. ogrody zwane angielskimi lub anglo-chińskimi, przy czym chiński wyraża tę samą tendencję co gotycki. Chęć podporządkowania się naturze,…

Styl Gianlorenzo

W żadnym chyba rodzaju sztuki cezura między manieryz- mem a barokiem nie da się tak wyraźnie uchwycić jak w rzeźbie. Jeszcze w 1608 r. działa i tworzy czołowy przedstawiciel manieryzmu - Giovanni da Bologna, a już w pięć lat później…

Właściwy styl Borrominiego

Niewątpliwie najwybitniejszym architektem rzymskim tych czasów, a w każdym razie naj charakterystyczniejszym reprezentantem właściwej architektury barokowej, był wielokrotnie wspomniany Francesco Castello, który w dwudziestym dziewiątym…

Tematyka Kościoła Walczącego

Nawet gdy pojawią się obrazy przedstawiające tak modną wówczas tematykę Kościoła Walczącego czy Kościoła Triumfującego - to i wtedy widz polski ma do czynienia z postaciami dobrze mu znanymi z ojczystego gruntu (np. w malowidłach Hermana…

Wzbogacenie planu kościoła

Poza małymi wyjątkami kościół romański pozostał przy planie ba- zylikalnym, ale doprowadził nawę poprzeczną i prezbiterium do nieznanego dotąd rozwoju. W zasadzie wielkie kościoły są trzynawowe: nawa główna, dwie nawy boczne (równe jej…

KRAJE POŁOŻONE NA PÓŁNOC OD ALP CZ. II

Nowy złoty wiek miniatury rozpoczyna się we Francji w ostatnim trzydziestoleciu w. XIV dzięki zamówieniom Karola V i jego braci, zwłaszcza Jana de Berry. Irrealizm tej wybitnie arystokratycznej sztuki, fantastyka pejzaży, typów ludzkich,…