Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!
miesięczne archiwum

Maj 2017

Barok jako faza stylu

Wólfflin przeciwstawia styl klasyczny barokowi. Ale dla niego są to nie tylko dwa style, są to kolejne etapy każdego stylu. Następują one po sobie w każdej epoce historii sztuki. Myśl tę podjął i rozwinął H. Focillon, La Vie des formes,…

Rzeźby w Reims

Rzeźby w Reims wykazują znaczne różnice w stosunku do poprzednich. Przede wszystkim charakteryzuje je dużo większa różnorodność, wynikająca z połączenia dwóch programów ikonograficznych. Pierwszy z nich, podjęty ok. r. 1225, prawdopodobnie…

SZTUKA BAROKU KLASYCYZUJĄCEGO CZ. II

Wybór Ludwika XIV padł na niedaleko od Paryża położony Wersal, w którym król spędził prawie całe dzieciństwo. Było to wówczas małe miasteczko, którego całą ozdobę stanowił pałacyk myśliwski Ludwika XIII zbudowany en briques et pierres (w…

Ile-de-France

Francja wschodnia. - Jeden tylko wypadek ostatnio zasygnalizowany, ale bardzo interesujący: w kruchcie wieży kościoła S. Michel w Saint-Mihiel (por. D u m o 1 i n w Congr. Arch., 1933, s. 358) sklepienie podtrzymują nie dwa, ale 4 łuki…

Andrzej Schliiter – życie i twórczość

Niejasno przedstawia się sprawa stosunków z królem. Istnieje tradycja, że przez wiele lat pracował Schlüter nad wystrojem rzeźbiarskim Wilanowa. Ponieważ jednak wystrój ten (zwłaszcza dekoracje reliefowe) jest bardzo bogaty, a oprócz…

Charakter narodowy sztuki holenderskiej

Pogląd, jaki mamy dziś na malarstwo holenderskie, odmienny jest od tego, jaki miał o nim Fromentin. Nowsze wystawy, zwłaszcza wystawa paryska w r. 1921 i londyńska w r. 1929 (por. L. Gillet, RDM, 15 II 1929) spowodowały poważne…

Czechy w baroku – dalszy opis

Bardzo skomplikowaną architekturę posiada praski pałac Czerninów, budowany i przebudowywany etapami w XVII i XVIII w. O ile fasada ogrodowa z wysoką rustyką i loggiami jest jakąś niezharmonizowaną kombinacją elementów renesansu, manieryzmu…

Kościoły kopułowe

Zasadniczym dyskutowanym zagadnieniem jest data powstania kościoła S. Front w Périgueux. Istnieją w tej sprawie trzy rozbieżne zdania: 1. według De Verneilha, Archit. byzantine, S. Front, konsekrowany w 1047 r., jest najstarszym kościołem…

TUNIS – ARCHITEKTURA

W r. 670 Okba podbija Tunis. Zakłada on Kairuan i buduje tam pierwszy Wielki Meczet, później kilkakrotnie przebudowywany. Jako całość, dzisiejsza budowla może pochodzić z r. 726. Jest to pierwowzór całej zachodniej sztuki muzułmańskiej.…

Uprawianie animalistyki w malarstwie

Pejzażystów było wielu. Tak więc Jacob d’Arthois maluje szerokie pejzaże o charakterze raczej dekoracyjnym, Abraham Govaerts do pejzażu leśnego wprowadza chętnie elementy fantastyczne, Joost de Momper młodszy obserwuje wieś w różnych…