Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!
miesięczne archiwum

Kwiecień 2017

CECHY OGÓLNE BUDOWLI ROMAŃSKICH

Architektura romańska to głównie budownictwo kościołów. Od wcześniejszych budowli odróżniają się one dzięki specyficznym cechom, które przejawiają się w konstrukcji, planie, w układzie brył i w dekoracji.

ARCHITEKTURA BAROKU WE WŁOSZECH CZ. II

Ukształtowanie wnętrza zostało dokładnie przemyślane. Niedługa a szeroka nawa i dość krótkie ramiona transeptu pozwalają na obserwowanie odprawiającego się nabożeństwa z każdego miejsca (poza kaplicami): te same względy pozwalają na dobre…

Niemiecki gotyk płomienisty

Gotyk płomienisty rozprzestrzenia się w Niderlandach, w Niemczech, w Hiszpanii. Jednakże charakterystyczne §echy konstrukcyjne występują tu mniej jasno, zwłaszcza triforium zostaje często zachowane, a elementy dekoracyjne są o wiele…

MICHAŁ ANIOŁ CZ. II

Później papieże odbierają go Florencji. Zamówienia spadają jak grad: grobowiec Juliusza II, plafon Sykstyny, grobowiec Medyceuszów. Krzepkie zdrowie artysty jest w stanie znieść trudy z tym związane. Jeśli cierpi w tym okresie, to nie…

Historia sztuki cz. II

Ilość zawartego w książce materiału w stosunku do objętości tekstu jest wyjątkowo duża. Lavedan, unikając powtórzeń i dłużyzn, pisząc prosto i jasno osiągnął maksymalną zwięzłość tekstu, który nie stał się wszakże lakoniczny ani suchy.…

RZEŹBA W XIII w. – KONTYNUACJA

Chartres. W czterech katedrach występują cechy charakterystyczne dla wszystkich zabytków tego okresu: w Chartres, w Paryżu, w Amiens i w Reims. Zamyka się w nich (lub raczej zamykało, ponieważ część dzieł zaginęła) to, co najistotniejsze w…

SZTUKA KAROLIŃSKA CZ. II

Większość kościołów zbudowana jest na planie bazylikalnym. Podstawowy ten fakt zaciemnia sława najbardziej znanej budowli religijnej, którą zawdzięczamy samemu Karolowi, kaplicy pałacowej w Akwizgranie. To oficjalne przedsięwzięcie było…

Malarstwo – Rubens i jego uczniowie cz. II

Po powrocie do kraju Rubens zamieszkał w Antwerpii i tam przebywał do końca życia, opuszczając ją jedynie dla wykonania zamówień w Paryżu, podczas podróży dyplomatycznych do Hiszpanii i Anglii i na czas wyjazdów do swego pałacyku…

CLAUDE MONET I PEJZAŻ IMPRESJONISTYCZNY CZ. II

Pissarro i Sisley, do których można dołączyć Guillaumina, reprezentują wraz z Monetem pejzaż impresjonistyczny. Camille Pissarro (1831 - 1903), towarzysz Moneta w czasie podróży do Londynu w r. 1870, uczestniczył wraz z nim w kształtowaniu…