Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!
miesięczne archiwum

Marzec 2017

ARCHITEKTURA I RZEŹBA GOTYCKA POZA FRANCJĄ

Budowle gotyckie powstają w Europie poczynając od XII wieku. Rozwój dokonuje się wolniej lub szybciej i zwycięstwo nowego stylu jest mniej lub bardziej pełne, zależnie od kraju. Np. w Italii nie przyjmie się on nigdy w pełni. Z wyjątkiem…

WSCHÓD ŁACIŃSKI

Działalność wojenna krzyżowców na terenach wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego i ich zajęcie, często długotrwałe, wycisnęły na architekturze tych krajów silne piętno. Pomijając twierdze syryjskie, z których najpiękniejszy jest Krak…

Działalność braci Asamów

W Monachium bracia Asamowie wznieśli kościół św. Jana Nepomucena (w latach 1733-1738), który zasługuje na uwagę, gdyż był fundacją samych architektów, a więc na jego kompozycję nie mogła wpływać wola obcego dysponenta. Fasada została…

Młodość Rembranta

Dzięki swej indywidualności i sztuce Rembrandt (Rembrandt van Rijn, ur. w Lejdzie 1606, zm. w Amsterdamie 1669) jest poza wszystkimi i ponad nimi. Niemniej nie jest obcy ani swemu czasowi, ani swemu krajowi ojczystemu. Malował portrety,…

ARMENIA I GRUZJA CZ. II

Najważniejsze zabytki tej pierwszej epoki architektury armeńskiej zgrupowane są wokół Ani i Eczmiadzin. Kaplica pałacowa w Ani jest jednym z najlepiej zachowanych budynków z okresu poprzedzającego inwazję arabską. Zbudowana na planie…

Portal w Ripoll

Portal w Ripoll, zbudowany w XII w., który zastąpił poprzedni - dzieło opata Oliba, stanowi jeden z najznaczniejszych zabytków rzeźby romańskiej, zarówno dzięki swym rozmiarom, jak dzięki bogactwu programu ikonograficznego. Układ różni się…

Włoskie malarstwo barokowe

Mało uwagi poświęcano dotychczas malarstwu włoskiemu wieku XVII, darząc w ostatnich czasach głównym zainteresowaniem architekturę i rzeźbę barokową. Uznaje się niewielką liczbę świeckich malowideł dekoracyjnych. Natomiast wielkie…

Architektura Nadrenii

Na wschodzie architektura Nadrenii i pogranicznych marchii francu- sko-niemieckich (Lotaryngia, Alzacja, Szwajcaria) częściowo opiera się na starych wzorach karolińskich (kościoły z podwójnym transeptem, zaokrąglone ramiona naw…

NABIS, FOWTSCI, KUBIŚCI

W przededniu wojny r. 1914 w malarstwie francuskim krzyżują się różnorodne tendencje. Większość artystów uważa się za wrogów impresjonizmu, ale w stosunku do nich można by chyba przytoczyć słowa De- gasa: „Rozstrzeliwuje się nas, ale…