Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!
miesięczne archiwum

Marzec 2017

KRAJE POŁOŻONE NA PÓŁNOC OD ALP

Miniatura. Styl Giotta i malarzy florenckich wypowiada się we fresku. Nawet w Sienie malarstwo ścienne jest tym rodzajem sztuki, w którym najlepiej wypowiadają się jej subtelni artyści, mimo zamiłowania do drobnych i delikatnych form. W…

PERPENDICULAR STYLE W ANGLII

Pod względem konstrukcyjnym architektura angielska i francuska rozwijają się w dalszym ciągu równolegle. Tu i tam rozwój prowadzi do układu ścian nawy w dwie kondygnacje. Jednakże dekoracja w obydwu krajach jest odmienna i dzięki niej…

Architektura romańska poza Francją

Kościół S. Hilaire w Poitiers i katedra w Puy mają kopuły na trom- pach i budowane są na planie krzyża łacińskiego z nawami bocznymi. S. Hilaire (budynek z XI w. zasklepiony ok. r. 1130) ma nawet potrójne nawy boczne. Katedra w Puy jest…

Normandia w średniowieczu

Małe kościoły, mniej przebudowane, zachowały się lepiej niż wielkie. Istnieje mianowicie między Toumus a Cluny cała grupa małych budynków kościelnych sklepionych z XI w., mianowicie: Chapaize, Uchizy, Farges. W północnej Burgundii, w…

LEONARDO DA VINCI

Leonardo da Vinci, Michał Anioł i Rafael - to trzej geniusze, trzy najwybitniejsze postacie renesansu. Nie byli to jednak ludzie jednego pokolenia. Leonardo (1452 - 1519) jest synem XV w., prawie rówieśnikiem Botticellego. Jeżeli dziś,…

ROMANTYZM NIEMIECKI

Romantyzm niemiecki lepszy wyraz znalazł w filozofii, poezji i muzyce niż w malarstwie. I tym razem aspiracjebyły zarówno wysokie, jak i głębokie, ale zabrakło środków formalnych. Trzeba by powiedzieć trochę o szkołach lokalnych. W…

Dzieło malarskie Michała Anioła

Dzieło malarskie Michała Anioła jest przedłużeniem jego dzieła rzeźbiarskiego. Postacie są te same. Mojżesz jest jednym z proroków Sykstyny, forma jest formą rzeźbiarza. Malarstwo freskowe gardzące kolorem, oparte przede wszystkim o linie…

Kościół potrydencki

Ale przecież, żeby zachwycić i wzruszyć widza, trzeba dać dziełu sztuki odpowiednią formę artystyczną. Zrazu kontrreformacja posługiwać się musiała formą zastaną, czyli manie- rystyczną, rychło jednak przekonano się o jej nieprzydatności…

Źródła „odrodzenia“ rzeźby

Niemcy. - Tu także występuje zagadnienie chronologii sklepień, ale dotyczy ono jedynie sklepień krzyżowych nad nawą główną wielkich kościołów w Nadrenii. Czy sklepienie katedry w Spirze istniało już, kiedy umarł cesarz Henryk IV w 1106 r.?…

ARCHITEKTURA RENESANSU

Kilka cech, właściwych architekturze francuskiej, pogłębia w tym czasie różnice między nią a architekturą włoską.- 1. Wierność tradycji renesansu. Utwierdza się ona poprzez liczne dzieła teoretyczne ukazujące się w wieku XVII i w pierwszej…