Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!
miesięczne archiwum

Luty 2017

REALIZM ROSYJSKI I POLSKI CZ. II

Jasną gamą barwną wyróżniają się obrazy rodzajowe i portrety wybitnie utalentowanego Walentego Sierowa (1865 - 1911). W Polsce wiek XIX, a zwłaszcza jego druga połowa, to mimo podziału kraju między trzy państwa zaborcze - okres rozkwitu…

Budowa katedry św. Piotra

Gdy wreszcie po śmierci Innocentego X na tronie papieskim zasiadł Aleksander VII (Fabio Chigi), pontyfikat jego (1655-1667) stał się okresem największej sławy Berniniego. Mianowany znowu naczelnym architektem, dostał polecenie całkowitego…

Siemiginowski i malarstwo religijne

Po śmierci króla Siemiginowski uprawiał jakiś czas malarstwo religijne. Jego obrazy z warszawskiego kościoła kapucynów spaliły się podczas ostatniej wojny (m.in. Anioł Stróż), zachowała się natomiast Sw. Anna w kościele krakowskim pod tym…

Pompeo Ferrari i jego praca w Rydzynie

Wśród kościołów „kombinowanych” wyróżnić można typ wenecki i typ łączący w rzucie układ podłużny z centralnym. Pierwszy z nich nawiązywał do kościoła Santa Maria della Sa- lute (por. rys. 10, il. 10), który, jak mówiliśmy w rozdziale o…

Typ barokowego pomnika konnego

Na koniec jeszcze jedna sprawa: Bernini stworzył typ barokowego pomnika konnego. W 1654 r. polecił mu papież ustawić na watykańskich Schodach Królewskich konny posąg cesarza Konstantyna Wielkiego. Pomnik ten, odsłonięty publicznie dopiero…

Akt kobiecy wykonany przez Velazqueza

Na gruncie rzymskim wykonał Velazquez swój jedyny akt kobiecy, a pierwszy chyba w dziejach malarstwa hiszpańskiego, skoro tematyce tej sprzeciwiała się inkwizycja. Toteż Velazquez nie odważyłby się na malowanie takiego obrazu w ojczyźnie,…

Kierunki w sztuce w Hiszpanii

W Hiszpanii zachodniej również spotykamy dwa kierunki: sztukę oficjalną, pozostającą pod kierunkiem królów, biskupów, opatów kluniac- kich - w wysokim stopniu wzorowaną na architekturze francuskiej - i sztukę ludową, w której wiele jest…

Nagrobki tumbowe z czasu baroku

Zdarzają się jeszcze nagrobki popiersiowe, lecz należą raczej do wyjątków, a ponadto stają się popisem dla dekoratorów. Przykładem tego jest nagrobek biskupa Andrzeja Trzebickiego (z ok. 1680 r.) z kościoła św. św. Piotra i Pawła w…