Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Warszawie? Genialne tłumaczenia!
miesięczne archiwum

Luty 2017

ROZWUJ SZTUKI BAROKOWEJ

Jeśli chodzi o architekturę, nie ma problemów specjalnie trudnych ani zasadniczych prób rewizji zagadnień. Niestety, brak jest dobrych planów, zwłaszcza kościołów. Można by podać kilka prób rewizji problemów bardziej szczegółowych.…

Produkcja malowideł sakralnych w baroku

Jakkolwiek masowa i dość pospieszna produkcja malowideł sakralnych, wykonywanych przeważnie przez warsztaty cechowe i amatorów ze środowisk klasztornych, musiała wpływać ujemnie' na ogólny poziom malarstwa religijnego, to jednak trzeba…

RAFAEL

Zupełne przeciwieństwo istnieje między Michałem Aniołem i Rafaelem, a analogia między nimi jest równie klasyczna, jak między Beethc- venem i Mozartem. Rafael (Raffaello Santi, 1483 - 1520), który żył zaledwie 37 lat, czyli mniej jak o…

KOŚCIOŁY KONSTANTYNA

W r. 313 edykt mediolański przynosi chrześcijanom oficjalne uznanie ich religii. Na całym obszarze Imperium - powiada Euzebiusz - nastąpił wspaniały rozkwit kościołów. Konstantyn nie tylko zachęca biskupów do odbudowy i wznoszenia budynków…

Styl rysunkowy w malarstwie

Około połowy wieku „styl rysunkowy“, pod naciskiem stylu sieneńskiego, ustępuje miejsca malarstwu bardziej giętkiemu, bardziej barwnemu i malowniczemu. Wyniki tej przemiany występują szczególnie jasno w Awinionie, Katalonii i w Czechach. W…

Bernini i jego bogata twórczość

Na zakończenie wypada dodać, jak wielką rolę odegrał Ber- nini jako rzeźbiarz w utrwaleniu typu fontanny barokowej. W okresie tym fontanny, dzięki ich walorom kinetycznym, stały się bardzo modne - w samym Rzymie w dobie baroku powstało ich…

RZEŹBA W OKRESIE ROMANTYZMU

W innych krajach nie napotykamy równie wielkiego artysty. W Anglii Alfred Stevens (1818 -1895), który w Rzymie był uczniem Thorwald- sena, uzyskuje w r. 1857 nagrodę w konkursie na pomnik Wellingtona. Dzieło to (Londyn, katedra Sw. Pawła)…

Topografia

Wyszczególniono tu tylko niektóre budowle, a mianowicie te, które wzbudziły największy podziw i najczęściej były naśladowane. Wymienimy jeszcze inne według podziału na prowincje, ale oczywiście - bardziej jeszcze niż w stosunku do…

SZTUKA BAROKU KLASYCYZUJĄCEGO

Gdy po śmierci ministra Mazarina Ludwik XIV obejmował osobiste rządy w 24 roku życia - był już ukształtowanym absolutystą, dążącym do podporządkowania sobie wszystkich dziedzin życia kraju zgodnie z hasłem L’Etat c’est moi („Państwo - to…

Rzym jest wierny swoim tradycjom

W tej samej okolicy Sahagun istnieje ciekawa grupa kościołów, łącząca elementy stylu romańskiego i stylu mudejar: S. Tirso, S. Lorenzo i Santiago w Sahagun: La Lugareja w Arevalo: S. Andrés w Cuellar. Nawy mają strop drewniany, dekorowany…